Jasna

Prof. dr Jasna Čošabić

Pravo

Rođena 2.2.1974. u Banjaluci. Nakon završene Gimnazije, prevodilački smjer, završava Pravni fakultet u Banjaluci 1997. godine, na kojem je 2007. godine i magistrirala, te stekla zvanje magistar državno-pravnih nauka. Pravosudni ispit položila 2004. godine. Jednomjesečnu praksu provela u Evropskoj komisiji za ljudska prava u Strazburu. Predavač na seminarima Savjeta Evrope o Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima, radno iskustvo u Kancelariji Ombudsmana za ljudska prava BiH. Doktorsku disertaciju pod nazivom ‘Uticaj jurisprudencije Evropskog suda za ljudska prava na pravne sisteme država, sa posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu’ odbranila s odlikom na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2011. godine, kod mentora prof. dr Kreća Milenka, i stekla zvanje doktor pravnih nauka. Nakon toga je izabrana u zvanje profesor visoke škole, te docent iz oblasti međunarodnog prava, te zatim vanredni profesor iz oblasti međunarodnog prava. Nosilac je stručnog certifikata CIPP/E (Certified Information Privacy Professional/Europe) izdatog od strane International Association of Privacy Professionals (IAPP). Na Banja Luka College-u radi od 2007. godine, odgovorni je nastavnik na predmetima: Osnove prava, Informatičko pravo, Pravo Evropske unije, Medijsko pravo, Poslovno pravo i Radno pravo. Glavni je i odgovorni urednik časopisa ‘Aktuelnosti’. Govori engleski, njemački, francuski i mađarski jezik.

Biografija

Call Now ButtonPozovite nas