EKO BEL BANJA LUKA

O NAMA

EKO-BeL je osnovan 1997. godine kao društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, usluge, trgovinu i sanitarno – ekološku zaštitu. EKO-BeL je privatno preduzeće zamišljeno kao porodični posao u kojem su zaposleni svi članovi porodice. Specijalizovano je za proizvodnju rodenticida i insekticida, poslove sanitarno – ekološke zaštite i dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju.
DJELATNOSTI
Usluge dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije, dezodoracije, fumigacije i deviperizacije Proizvodnja rodenticida Veleprodaja i maloprodaja pesticida Veleprodaja i maloprodaja opreme za poljoprivredu Veleprodaja i maloprodaja sistema za navodnjavanje Stručne usluge zaštite na radu i zaštite od požara Vatrogasni servis Veleprodaja i maloprodaja opreme za protivpožarnu zaštitu Prvenstveno, cilj poslovanja je bio vršenje usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na široj regiji grada Banja Luka. Od 1997. godine strateško opredjeljenje je i proizvodnja rodenticida za vlastite potrebe, a potom i za potrebe tržišta BiH. Poslije 13 godina upornog i nadasve stručnog rada postali smo lideri u BiH u proizvodnji preparata za deratizaciju i dezinsekciju. Registrovani smo i ovlašteni zastupnici za uvoz i promet hemikalija, biocida i sredstava za zaštitu bilja renomiranih svjetskih kuća kao što su Duochem, Bayer Environmental Science, Kollant, Makhteshim Agan, O.S.D. Gruppo, itd. Preduzeće trenutno ima 62 zaposlena radnika, od kojih je 23 sa VSS, 2 sa VŠS i 37 sa SSS. Posjedujemo namjenska vozila za prevoz opasnih materija sa odgovarajućim sertifikatima od nadležnih institucija (ADR). Unutar širokog spektra opreme specijalizovane za bezbjedno vršenje svojih usluga preduzeće „EKO-BeL" posjeduje i poljoprivredni avion marke Piper PA 25-235 proizvođača The New Piper Aircraft, Inc. (SAD, Florida), jednomotorni jednokrilac dizajniran specijalno za upotrebu u poljoprivredi. Preduzeće "EKO-BeL" koristi avion Piper PA 25-235 u akcijama sistematske dezinsekcije zaprašivanjem prilikom tretmana suzbijanja odraslih formi komaraca iz vazduha u kombinaciji sa tretmanima suzbijanja komaraca sa zemlje radi što veće učinkovitosti tretmana. 2012 godine radi želje za postizanjem što bolje diverzifikacije djelatnosti, uprava preduzeća donosi odluku o izgradnji Agrocentra u Kozarskoj Dubici. Iste godine fabrika je završena i puštena u rad, a namijenjena je preradi sušenjem voća, povrća, gljiva, šumskog i ljekovitog bilja. Za vrlo kratko vrijeme postignuti su zavidni rezultati, pa je preduzeće danas vodeći izvoznik iz BiH na ovaj način prerađenog voća, prvenstveno šljive. Do sada je ostvarena saradnja sa partnerime iz Slovenije, Srbije, Turske, Izraela, Njemačke i Francuske, a i na domaćem tržištu smo prisutni kroz naš brend Eco Delicato.

EKO BEL

+ SERTIFIKATI

 

SGS SERTIFIKAT - ISO 9001:2008 SGS SERTIFIKAT - ISO 9001:2008 ENG SGS SERTIFIKAT - ISO 22000:2005 SGS SERTIFIKAT - ISO 22000:2005 ENG SGS SERTIFIKAT - ISO 14001:2004 SGS SERTIFIKAT - ISO 14001:2004 ENG SGS SERTIFIKAT - OHSAS 18001:2007 SGS SERTIFIKAT - OHSAS 18001:2007 ENG

+ POLITIKA KVALITETA

 

Mi, „EKO-BeL“ d.o.o. opredijeljeni smo da osiguramo visoko povjerenje naših kupaca i korisnika naših usluga, visokim kvalitetom i pouzdanošdu naših proizvoda i usluga. Rukovodstvo našeg preduzeda „EKO-BeL“ d.o.o. kontinuirano omogudava stvaranje uslova za proizvodnju kvalitetnih i bezbjednih proizvoda, izvođenje usluga sa visoko-kvalitetnom opremom i obezbjeđuje profit, neophodan za dalju egzistenciju firme, investicije i nove razvojne programe. U naše proizvode ugrađujemo samo najkvalitetnije sirovine, a odnose sa našim dobavljačima uvijek izgrađujemo na jednom zdravom partnerskom nivou. Zajednički sa dobavljačima radimo na razvoju novih proizvoda koristedi najbolje tehnike, iskustvo, znanje i tradiciju koju imaju dobavljači sirovina koje se koriste u našoj proizvodnji. Svim zaposlenim radnicima u našem preduzedu omogudavamo stručno usavršavanje specifično za vrstu posla koju obavljaju. Bezbjednost na radnom mjestu, poštovanje radnih kolega, ugodna radna atmosfera je uslov za kvalitetno i odgovorno obavljanje radnih zadataka i predstavlja naše prioritete. Svi zaposleni su obavezni da se pridržavaju propisanih procedura poslovanja našeg preduzeda. U svoj rad i akta ugrađujemo sve zahtjeve važedih zakona Bosne i Hercegovine i zemalja sa kojima poslujemo, standarda i dobre prakse, ne ugrožavajudi životnu sredinu čime dajemo svoj doprinos razvoju društva, njegovoj stabilnosti i kvalitetu života. Primjena usvojenih standarda i kontinuirano unapređenje integrisanog sistema upravljanja prema zahtjevima ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 22000:2005 i OHSAS 18001:2007 predstavlja obavezu za sve zaposlene u našem preduzedu. ZAŠTITA NA DJELU, OBRATITE SE EKO-BEL-u! Vladimir Šušnjar, direktor

+ Kontakt

 
EKO-BEL d.o.o.

Ul. Cara Dušana 84, 78252 Trn

Tel: +387 (0) 51 / 508 555

E-mail: eko-bel@blic.net

Broj upisa u sud. reg. 1-8243-00

Matični broj: 1853759