Poštovani studenti završnih godina Visoke škole Banja Luka College. Na ovom mjestu smo vam predstavili poslovne subjekte sa kojima BLC ima potpisane Ugovore o poslovno-tehničkoj saradnji. To vam omogućava obavljanje studentske prakse, koja je obavezna za sve studente završnih godina studija.

Tokom novembra i decembra trebali biste se odlučiti gdje ćete obaviti studentsku praksu. Istu obavljate u ljetnjem semestru (od marta do juna) u trajanju od 160 radnih sati (mjesec dana).

Takođe, na ovoj stranici ćete naći sva potrebna dokumenta, neophodna za obavljanje studentske prakse.
Molimo Vas da, ukoliko se odlučite da studentsku praksu radite u okviru poslovnog subjekta, s kojim Banja Luka College nema potpisan Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, o istom obavijestite direktora BLC-a, kako bismo ozvaničili saradnju: info@blc.edu.ba

Takođe, molimo Vas da se javite za sve eventualne nejasnoće.

Svoj CV možete poslati putem kontakt e-mailova navedenim poslovnim subjekatima.

Svjetionik Prijedor

Udruženje građana Svetionik, Banja Luka