Elnos

Elnos Grupa je internacionalni koncern za elektroenergetiku. Njegujući tradiciju dugu 70 godina, Elnos Grupa primjenjuje svoje znanje i iskustvo gradeći trajne vrijednosti. Mnogobrojni projekti izgradnje, modernizacije i rekonstrukcije, svrstali su nas u red vodećih kompanija za objekte do 400 kV (na elektranama, elektroenergetskim mrežama, infrastrukturnim projektima, industriji i instalacijama).

Ovo čini čvrst temelj za pružanje sveobuhvatnog spektra usluga Elnos Grupe, koje vode ka postizanju energetskog, ekonomskog, ekološkog i društvenog napretka.

Naše vrijednosti

+ Naša strategija

 

Naša strategija je usmjerena prema dugoročno profitabilnom rastu kompanije. Profesionalan pristup modernim zahtjevima i tržištima budućnosti, uz usvajanje i primjenu najnovijih tehnologija, pozicionirali su nas u red kompanija koje idu u korak sa svjetskim trendovima.

+ Elnos Grupa danas

 

Poslovanje Elnos Grupe koncentrisano je u dvanaest poslovnih centara u jugoistočnoj, centralnoj i sjevernoj Evropi. Danas u sastavu Grupe posluje sedam članica, jedno zastupništvo i jedno predstavništvo. Uspješno prateći globalne trendove u oblasti elektroenergetike, Elnos Grupa nudi konkurentna rješenja čak i za najsloženije poslove.

+ Kontakt

BOSNA I HERCEGOVINA

ELNOS BL - Banjaluka
Blagoja Parovića 100E
78 000 Banjaluka
Centrala: + 387 51 492 222
Fax: + 387 51 492 200
E-mail: 
officebl@elnosbl.com

Maloprodajni centar Banjaluka
Karađorđeva 79b
78 000 Banjaluka
Tel: + 387 51 288 988
Fax: + 387 51 288 980
E-mail: 
office.laus@elnosbl.com

 

Maloprodajni centar Doboj
Đenerala Draže 6, 
74 000 Doboj
Tel: +387 53 20 20 82
Fax: +387 53 20 20 80
E-mail: 
officedb@elnosbl.com

 

Maloprodajni centar Bijeljina
Stefana Dečanskog 249
76 300 Bijeljina
Tel: +387 55 240 101
Fax: +387 55 240 105
E-mail: 
officebn@elnosbl.com