Privredna komora Republike Srpske

Privredna komora Republike Srpske, sa područnim komorama Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Istočno Sarajevo i Trebinje, čini jedinstven komorski sistem Republike Srpske. Komora je nevladina, samostalna, stručno – poslovna organizacija, nezavisna i neprofitna javno – pravna asocijacija privrednih subjekata i privrednih asocijacija sa teritorije Republike Srpske.

Aktivnosti Privredne komore RS su, prije svega, usmjerene na zastupanje interesa članica i privrede u cjelini pred organima zakonodavne i izvršne vlasti, kao i na povezivanje privrednika u RS i BiH i unapređenje ekonomskih odnosa privrede RS sa privredama drugih zemalja, stručno osposobljavanje te obezbjeđivanje neophodnih informacija i savjetodavnih usluga za članice Komore.

Naše vrijednosti

+ Članovi

 

Članovi Komore su: privredna društva, banke, osiguravajuća društva i druge finansijske organizacije koje obavljaju privrednu djelatnost u Republici Srpskoj. Članovi mogu biti i: poslovna i stručna udruženja, interesne asocijacije, naučno – istraživacke i obrazovne institucije, savezi, fondacije, preduzetinici, zemljoradničke zadruge i drugi subjekti koji obavljaju djelatnost od značaja za privredu, ako pokažu interes za članstvo u Komori.

+ Cilj

 

Sredstva za rad Komore obrazuju se iz članarine, koju obavezno plaćaju članovi Komore, prihoda od naknada za obavljanje poslovnih usluga i drugih izvora. Članarina, koju plaćaju članovi Komore, obračunava se na osnovu njihove ekonomske snage. Odluku o načinu obračuna, visini godišnje članarine, rokovima i načinu uplate, a na osnovu prethodno utvrđenih kriterija, donosi Skupština Komore. U cilju zadovoljenja potreba članica i unapređenja poslovanja Komore, u jedinstvenom komorskom sistemu, uveden je i sertifikovan sistem upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtjevima standarda ISO 9001:2008.

+ Kontakt

Đure Daničića 1/II, 78000 Banja Luka
Tel: +387 51 215 744, 215 833
Faks: +387 51 215 565
E-mail: info@komorars.ba
Radno vrijeme:
Ponedjeljak-Petak, 8:00 – 16:00 časova
www.business-rs.ba
www.komorars.ba
JIB: 4400926090006
PIB: 400926090006
Matični broj: 1767895