Banja Luka College

Banja Luka College je visokoškolska ustanova sa vizijom, misijom i savremenim studijem, koju od 2005. godine, gradimo na činjenici da su dobar početak i pravilan poslovni odnos put do uspjeha. Poseban kvalitet i afirmaciju akademskog studija i akademske zajednice gradimo na primjeni zakonskih i drugih pravnih propisa, tako što uvažavamo:

· bolonjske prinicipe, čija je primjena, obaveza preuzeta i prema Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, a koji vode postepenom uspostavljanu jedinstvenog evropskog prostora visokog obrazovanja

· akademske vrijednosti i slobode intelektualnog rada nastale u prethodnim vijekovima na evropskim univerzitetima