STUDIJSKI PROGRAMI ZA KOJE BLC VRŠI UPIS

  • • Menadžment, poslovanje i poslovna ekonomija

  • • Menadžment u javnoj upravi, za javne službe i administraciju

  • • Menadžment u društvenim djelatnostima i nevladinom sektoru

  • • Informatika

  • • Mediji i komunikacije

  • • Grafički dizajn i vizuelne komunikacije

NASTAVAK STUDIJA NA DRUGOM CIKLUSU KOJI VODI DO AKADEMSKOG ZVANJA MAGISTRA
Poslije završenog trogodišnjeg akademskog studija na BLC-u (šest semestara) ili završenog četvorogodišnjeg akademskog studija na BLC-u (osam semestara), svršeni student može da upiše odgovaraju i postdiplomski studij na univerzitetu kao drugi ciklus visokog obrazovanja.
Drugi ciklus visokog obrazovanja vodi do akademskog zvanja magistra, koji u zbiru sa prvim ciklusom donosi 300 ECTS bodova.
Studenti koji završe studij na BLC-u mogu uspješno nastaviti master studije na univerzitetima u našoj zemlji i inostranstvu, zahvaljuju i tome što su BLC studije službeno licencirane i diplome priznate, kao i činjenica da su te studije afirmisane u profesionalnoj i društvenoj javnosti.

Mnogi studenti koji su završili studije na BLC-u uspješno su nastavili master studije, a neki su već studenti na doktorskim studijama.

Kompetentnost i stručna znanja
Kompetentnost se postiže tako što studenti kroz učenje, pisanje diplomskog, seminarskih i drugih radova, stiču znanja i vještine neophodne za uspješno obavljanje poslova iz djelatnosti koju su izabrali za nastavak studija. Studenti izučavaju metode i tehnike istraživačkog rada, zavisno od studijskog programa koji su upisali. Studenti se uče istraživanju i predstavljanju svog rada kroz dijalog i druge oblike interaktivne nastave.

Na studijskim programima iz Menadžmenta nastavni predmeti:
menadžment, informatika, mikroekonomija, makroekonomija, radno pravo, poslovna informatika, menadžment ljudskih resursa, marketing, odnosi s javnošću i menadžment komunikacija, poslovno pravo, menadžment finansija, engleski ili njemački jezik i drugi predmeti, daju znanja neophodna za uspješno učešće u poslovnom svijetu i svijetu rada.
Tokom studija menadžmenta student može, zavisno od toga koji je studijski program iz menadžmenta upisao, steći šira znanja iz menadžmenta (strateški menadžment, menadžment kvaliteta, preduzetnički menadžment, marketing menadžment, projektni menadžment, menadžment u javnoj upravi, menadžment zaštite životne sredine, menadžment zaštite na radu…), kao i znanja iz ekonomije i poslovanja (ekonomika i organizacija preduzeća, bankarstvo, investicije, berze i berzansko poslovanje, logistika…), pravnih i drugih društvenih nauka, informatike…

Na studijskom programu MENADŽMENT U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA I NEVLADINOM SEKTORU u okviru menadžmenta kulture uveden je novi smjer koji se odnosi na produkciju na kome će studij trajati 4 godine. Poslovi producenta su specifični: biraju scenarije i predstave, pribavljaju novčana sredstva, odlučuju o kvalitetu produkcije i budžetu, zapošljavaju umjetnike i važnije tehničko osoblje, usmjeravaju njihov rad, posreduju u kontaktima sa umjetničkim osobljem, prevashodno u vezi sa uslovima rada i naknadama.

Od producenta se traži umjetnički talenat i preduzetnički duh, sposobnost organizovanja, mogućnost predočavanja ideja, osetljivost na ponašanje saradnika.

Po uzoru na druge studije za obrazovanje producenata, u nastavnom planu će biti više od 20 nastavnih predmeta iz produkcije ili vezanih za produkciju, koji ga čine kompatibilnim sa studijem produkcije u akreditovanim visokoškolskim ustanovama u okruženju.

Na studijskom programu MEDIJI I KOMUNIKACIJE student može steći, zavisno od toga koji je smjer upisao, odgovarajuća znanja iz medija i komunikacija (menadžment u medijima, produkcija, nezavisna produkcija, radio i televizija, rtv i filmska kultura, upravljanje medijskim projektima, novinarstvo, marketing u medijima…) i drugih društvenih nauka, informatike, poslovne informatike i stranih jezika (engleskog ili njemačkog jezika).

Na studijskom programu INFORMATIKA student može steći, zavisno od toga koji je smjer upisao, odgovarajuća znanja iz informatike, poslovne informatike, informacionih tehnologija, informacionih sistema, elektronskog poslovanja, projektovanja informacionih sistema, računarskih sistema, programiranja, računarske grafike, grafičkog dizajna, menadžmenta informacionih sistema.

Studenti slušaju 16 informatičkih nastavnih predmeta na trogodišnjem studiju, odnosno 24 informatička nastavna predmeta na četverogodišnjem studiju. Uz ova znanja, studenti će steći i osnovna znanja iz menadžmenta, poslovanja, komunikologije, prava i engleskog jezika, važna za uspješno bavljenje informatikom kaoposlovnom djelatnošću.

Na studijskom programu GRAFIČKI DIZAJN I VIZUELNE KOMUNIKACIJE student može steći odgovarajuća znanja iz dizajna,posebno grafičkog dizajna, računarske grafike, likovne umjetnosti (crtanje i slikarstvo, grafika, pismo, ilustracija, plakat, tipografija), vizuelnih komunikacija, medija, menadžmenta i marketinga u medijima i umjetnosti, odnosa s javnošću, informatike, engleskog jezika,… koja su neophodna za rad u oblasti dizajna i nastavak obrazovanja

www.blc.edu.ba