Back

Nastava kod prof. Nikole Novakovića planirana za 30. april, neće biti održana. Nadoknada nastave biće održana 14. maja i to po sljedećem rasporedu:

Uvod u operativne sisteme 16.00 do 19.00

Web dizajn od 13.00 do 16.00.

Nastava kod prof. Mihajlović planirana za 14.5. neće biti održana. Nastava će biti nadoknađena odlaskom u Muzej savremene umjetnosti. Termin će biti objavljen naknadno u dogovoru sa kustostom.

Nastava kod prof. Dušanić – Gačić planirana za 14. i 15.5. neće biti održana. Nadoknada nastave biće održana do kraja semestra.

 

Give us a call