Back

Enter Banja Luka College

vodič za upis

Trajanje studija: student može, po svom izboru, da se upiše na trogodišnji ili četvorogodišnji studij.

How to enroll in BLC?

Anketa o korisnim informacijama

• diploma o završenoj srednjoj školi
• svjedočanstva za sve razrede srednje škole
• izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija)
• dvije fotografije

Prvi upisni rok traje od 3. juna do 15. jula, a drugi upisni rok traje od 26. avgusta do 30. septembra.

• uvjerenje o položenim ispitima sa druge visokoškolske ustanove
• nastavni plan i program, koji je student pohađao na drugoj visokoškolskoj ustanovi
• svjedočanstva za sve razrede srednje škole
• izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija)
• dvije fotografije

Mogućnost prepisa na prvu godinu studija postoji za studente koji su upisali prvu godinu studija na drugoj, akademskoj visokoškolskoj ustanovi. Mogućnost prepisa (upisa) na višu godinu studija postoji za lica koja su završila višu školu i za studente drugih, akademskih visokoškolskih ustanova.

There is a special benefit for high school students who have completed each grade of high school with an average grade of 5.0 - tuition fees for the first semester of the first year of study at BLC are waived.

Studenti iz iste porodice upisani na BLC imaju popust na školarinu tokom cijelog studija.

Školarina (za oba semestra) iznosi 2.550KM i može se uplatiti u 12 mjesečnih rata ili kreditom preko poslovnih banaka. U cijenu školarine su uračunate sve obaveze koje student ima od upisa do diplome, a koje uključuju potvrde, ispitne prijave, ispite, literaturu, vannastavne aktivnosti i diplomski rad.

  Choose a study program

  Contact for enrollment

  Enrollment takes place in the Banja Luka College building, Miloša Obilića 30, Banja Luka.

  You can get all the information at:

  +387 51 433 010
  upis@blc.edu.ba

  Give us a call