Back

15.10.2019.

BLC upisan u državni registar akreditovanih visokoškolskih ustanova

Visoka škola „Banja Luka College“ dobila je institucionalnu rekareditaciju i akreditaciju  studijskih programa, te je upisana u državni registar akreditovanih visokoškolskih ustanova. Proces reakreditacije i akreditacije trajao je nepune dvije godine u BiH, a Komisija za eksternu evaluaciju  posjetila je BLC tokom maja 2019. godine. U toku svoje posjete Komisija je provjerila da li se ispunjavaju svi kriterijumi i standardi kvaliteta u oblasti visokog obrazovanja.

Aktivnosti u vezi sa reakreditacijom BLC je uradio u propisanom roku i na vrijeme te je akreditovan na maksimalan period akreditacije u trajanju od pet godina.

Prema tome, ovo je obećavaćujuće za studente BLC-a kojima su diplome bile i biće priznate u svijetu, jer je BLC prva visokoškolska ustanova koja je dobila akreditaciju još 2012. godine i koja kontinuirano radi na unapređenju kvaliteta obrazovanja.

RJEŠENJE O AKREDITACIJI OD 15.10.2019. GODINE
(kliknite da otvorite dokument)

27.02.2013.

Prva akreditacija visokoškolske ustanove u BiH

Visoka škola “Banja Luka College” dobila je riješenje kojim se potvrđuje da su ispunjeni standardi kvaliteta prema ESG standardima. Riješenje je dodijeljeno na najduži rok i to od pet godina, što znači potvrdu dosadašnjeg kvalitetnog rada. Takođe, akreditacija znači i obavezu za BLC da nastavi sa kvalitetnim radom u procesu obrazovanja mladih, ali i da unapređuje svoj rad i teži ka višem i boljem. Dobijanje akreditacije nije tačka koja se stavlja na kraju knjige, ona je samo podsticaj za BLC da i dalje radi predano i najbolje što može.

  Preuzmite dokument

 

08.11.2012.

Posjeta nadležne komisije za akreditaciju Visokoj školi „Banja Luka College“

Nadležna komisija za akreditaciju je bila u posjeti Visokoj školi „Banja Luka College“ i obavila proces eksterne evaluacije, što znači da je komisija  razmotrila  sve materijale neophodne za akreditaciju i ocijenila usaglašenost rada sa evropskim standardima.

11.07.2012.

Visoka škola „Banja Luka College“ potpisala ugovor za akreditaciju

Visoka škola „Banja Luka College“ je 11.07.2012. godine  sa  Agencijom za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske potpisala Ugovor za provođenje procesa akreditacije.
Ugovor za provođenje akreditacije je potpisan u prostorijama  Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske a potpisivanju je prisustvovao i ministar prosvjete i kulture Anton Kasipović.
V.D. direktora  Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova prof. dr Miroslav Bobrek je rekao da  poslije potpisivanja Ugovora slijedi proces eksterne evaluacije, što znači da će nadležne komisije posjetiti Visoku školu „Banja Luka College“, razmatrati sve materijale neophodne za akreditaciju i ocijeniti usaglašenost rada sa evropskim standardima.
Potpisivanjem ovog Ugovora Visoka škola „Banja Luka College“ je ušla u treću od ukupno četiri faze cjelokupnog procesa akreditacije, koja je najvažniji segment procesa priznavanja diploma u evropskom prostoru visokog obrazovanja.

BLC podnio zahtjev za akreditaciju

BANJALUKA, 29. FEBRUARA /SRNA/ – Visoka škola „BLC Banjaluka koledž“ Banjaluka zvanično je danas Agenciji za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj /HEAA/ predala prijavu za akreditaciju pet studijskih programa na ovoj visokoškolskoj ustanovi.

Ovo je druga po redu prijava za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj, a u Agenciji u naredna dva mjeseca očekuju još tri ili četiri prijave, kako bi do kraja godine bila izdata i prva rješenja o akreditaciji.

Pozovite nas