Back

BLC poklanja pažnju razvoju naučnoistraživačkog, stručnog i umjetničkog rada, izdavanju publikacija koje su rezultat takvog rada, i posebno izdavanju udžbenika i druge nastavne literature potrebne za uspješan studij.
Postupak izdavanja knjiga i udžbenika se provodi na regulisan način uz ispunjavanje standarda, a posebna pažnja se daje njihovoj promociji. Postupak izdavanja knjiga i udžbenika uređen je Pravilnikom o izdavačkoj djelatnosti i udžbenicima.
BLC je u proteklom vremenu od osnivanja 2005. godine objavio više desetina knjiga i udžbenika.
Izdavačka djelatnost obuhvata poslovne aktivnosti u okviru djelatnosti BLC-a. Osnovi ciljevi izdavačke djelatnosti su: podsticati pisanje i omogućiti izdavanje nastavnog materijala radi osavremenjivanja nastave i zadovoljavanja potrebe studenata za literaturom, omogućiti  razvoj nauke i struke kroz izdavanje udžbenika i drugih knjiga i tako istovremeno podržati nastavnike i saradnike da ispune uslove za izbor ili reizbor u akademsko zvanje, adekvatno predstaviti aktivnosti BLC pred visokoškolskim ustanovama u okviru međunarodne i unutrašnje saradnje, koja uključuje i međusobnu razmjenu knjiga, udžbenika i časopisa.
BLC redovno predstavlja svoja izdanja knjiga i udžbenika, kroz konferencije za štampu,   promocije knjiga na kojima pored autora učestvuju i recezenti, a svake godine izlaže svoja izdanja na sajmovima knjiga u Beogradu i u Banjoj Luci. Pored navedenog, izdanja BLC-a su  predstavljena na sajtu BLC -a i tako uvijek dostupna nastavnim osoblju, studentima i drugim zainteresovanim licima.
Izdanja BLC–a su kvalitetni naslovi iz oblasti teorijske ekonomije, poslovnog prava, elektronskog poslovanja, bankarstva, menadžmenta, informatike i drugih njima komplementarnih naučnih oblasti.

Pozovite nas