Back

Šta još dobijate upisom na BLC

Akreditovana, visokoškolska ustanova akademskih studija

To što je BLC priznat i prepoznat, kao kvalitetna visokoškolska ustanova akademskih studija, koja spaja intelektualni potencijal studenata i nastavnog osoblja i pruža partnerski odnos u kojem se međusobni odnosi studenata i nastavnika grade na uvažavanju i odgovornosti, nije sve.

BLC je potvrđen kao kvalitetan fakultet koji omogućava profesionalni uspjeh i karijeru studenata koji vjeruju u svoje intelektualne sposobnosti i žele da razviju individualni stil učenja prilagođen sposobnostima i kadrovskim potrebama te steknu znanja i vještine, odmah primjenjive u praksi!

BLC ima tzv. hibridni način nastave, odnosno odvijanje nastave, te nastavnih i vannastavnih aktivnosti u prostorijama fakulteta ali ima i mogućnost, već primjenjivu u praksi, odvijanja online nastave i nastavnih i vannastavnih aktivnosti.

Interaktivna nastava

Web sajt BLC-a dizajniran je tako da omogućava neposrednu i neprekidnu komunikaciju i interakciju studenata i nastavnika, kao i komunikaciju studenata sa administrativnim osobljem i na njemu se studenti mogu upoznati sa svime onim što se događa na BLC.

Web sajtu BLC-a se može pristupiti i putem aplikacije BLC-a kreirane i za Android i za iOS, zbog čega je svaki student u mogućnosti da bude povezan sa BLC-om bez obzira gdje se nalazi, a BLC intenzivno koristi i društvene mreže, prvenstveno Facebook, YouTube, Instagram, Tik Tok itd.

Studenti mogu da koriste najsavremeniju informatičku i komunikacionu opremu (uključujući računare kompanije Apple) smještenu u dva informatička kabineta, četiri amfiteatra sa opremom za snimanje predavanja i audio-video projekciju, multimedijalnom centru, grafičkom ateljeu, seminar sali, biblioteci, info-pultevima.

Studentima BLC-a je, po upisu, omogućen besplatan Office 365 na korišćenje sa integrisanim Microsoft Teams-om, za izvođenje svih online aktivnosti.

Svi zainteresovani studenti mogu besplatno završiti obuku i steći sertifikat ORACLE-a te besplatno proći obuku za rad na Apple-ovim proizvodima.

Savremene tehnologije

Zanima vas 3D štampanje? Na BLC-u imate mogućnost da usvajate znanja iz oblasti 3D modeliranja i načina izrade 3D modela na 3D printeru. Na BLC-u možete da vidite, probate nekoliko različitih metoda 3D printa i upoznate svojstva raznih materijala koji se mogu koristiti. Profesori su vam na raspolaganju za početak rada sa 3D printom od odabira printera do izrade 3D modela. Svi studenti BLC-a imaju mogućnost da unaprijede svoje vještine modeliranja i svaki student ima mogućnost da izradi svoj model na 3D printeru.

Zanimaju vas elektronika ili programiranje? Čuli ste za Arduino, Raspberry Pi ali niste imali priliku da ih probate? Arduino i Raspberry Pi uređaji su najpoznatije i najpopularnije razvojne pločice koje danas postoje u svijetu. Koriste ih i početnici i profesionalci. Svoju primjenu imaju u nastavi ali i u poslovnoj primjeni. Na BLC-u imate priliku da se upoznate sa Arduino i Raspberry Pi uređajima i dobijete neophodna znanja za spajanje komponenti s Arduinom i Raspberry Pi-em te kako napisati svoj prvi Arduino ili Raspberry Pi program. Naši studenti mjerenja izvode pomoću računara, Arduino platforme i mikrokontrolerske ploče Raspberry Pi.

BLC jedina visokoškolska ustanova koja ima vlastiti internet radio: College radio koji studentima svih smjerova omogućava kreativni razvoj profesionalnih sposobnosti, još u toku studija, kao i obavljanje studentske prakse na završnoj godini studija za studente smjerova Novinarstvo i multimedija i Odnosi s javnošću. College radio svim studentima omogućava razvijanje kreativnih sposobnosti, ispoljavanje generacijskih i vlastitih stavova i komuniciranje sa drugim studentima i slušaocima College radija.

Studentska praksa

BLC se razlikuje od drugih i po studentskoj praksi, koja se obavlja sa ciljem uvođenja studenata u radne procese stvarnog radnog okruženja i sticanja početnih iskustava na svakodnevnim radnim zadacima. Studenti imaju mogućnost pronalaženja prakse u preduzećima i ustanovama od njihovog interesa, a ukoliko je sami nisu u mogućnosti pronaći, dodjeljuje im se. Na taj način imaju priliku da se dokažu u samoj praksi i uspostave neposredni kontakt sa poslodavcem sa mogućnošću stalnog zaposlenja.

Za studente BLC-a tokom akademske godine organizuju se stručne ekskurzije i posjete visokoškolskim ustanovama u inostranstvu, sa kojima BLC ima potpisane ugovore o saradnji (primjer saradnje i tradicionalna posjeta svake godine Fachhochschule u Wiener Neustadtu), kao i druge ekskurzije u okviru vannastavnih aktivnosti, kao što je tradicionalna posjeta Sajmu knjiga u Beogradu.

Studenti BLC-a imaju mogućnost odlaska na razmjenu na druge visokoškolske ustanove u inostranstvu sa kojima BLC ima potpisane ugovore o saradnji i razmjeni studenata.

BLC doprinosi socijalnoj integraciji i aktivnoj ulozi studenata u društvu, što je studij vrijeme kada se uspostavljaju i razvijaju prijateljstva za čitav radni i životni vijek.

Preduzetnička akademija

BLC svake godine organizuje “Dane prakse”. Ovaj događaj omogućava studentima da se upoznaju sa radom uspješnih kompanija, kao i da saznaju šta kompanije nude kao zaposlenje. Na „Dane prakse“ dolaze predstavnici privrede koji svoja vrata otvaraju za praksu adekvatnim budućim kadrovima, kakvi se obrazuju na BLC-u.

BLC organizuje Preduzetničku akademiju za studente koji imaju želju i namjeru da pokrenu vlastiti biznis. Kroz interaktivni rad sa trenerima, studenti testiraju i razvijaju svoju poslovnu ideju. Tokom ciklusa obuke, polaznici Akademije posjećuju uspješne „start-up“ biznise i upoznavaju se sa procesom pripreme za biznis, proizvodnim procesima, načinima privlačenja kupaca i distrubucije proizvoda.

Na kraju ciklusa Akademije, svaki polaznik uz stručnu podršku ima završen konkurentan biznis plan koji mu pomaže da lakše pronađe sponzore i kreditore i da lakše prati implementaciju svog biznisa. Oni koji pokrenu svoj biznis imaju priliku da dobijaju stručnu pomoć od stručnog osoblja BLC-a.

BLC ima potpisane sporazume sa značajnim akterima za pokretanja biznisa, kao što su razvojne agencije Banja Luka i Prijedor, srednjim školama (kao što su Poljoprivredna i Ekonomska), ustanovama i udruženjima građana. Na taj način, studenti dobijaju sveobuhvatnu pomoć i mogućnost provođenja kvalitetne prakse i dobijanja podsticajnih sredstava za pokretanje biznisa. Veći broj naših studenata je već pokazao zavidne rezultate u pokretanju biznisa. BLC će i dalje razvijati model dualnog obrazovanja u skladu sa primjerima dobre prakse u razvijenim zemljama.

Izložbe i takmičenja

Studenti Grafičkog dizajna i vizuelnih komunikacija BLC-a u kontinuitetu održavaju izložbe svojih radova, i to kao tematske izložbe plakata, fotografija, crteža, slika, skulptura, grafika.

Težište interesovanja studenata na ovaj način se prikazuje kako kolegama, tako i široj javnosti, a analizira se na konkretnom proizvodu. Znanja i iskustva koja se razmjenjuju i dobijaju na ovakav način od velikog su značaja, a rezultat su odlične saradnje.

BLC organizuje jedinstveno studentsko takmičenje na ovom prostoru, iz oblasti računovodstvapod nazivom „Mini računovodstvena olimpijada“. Želja je da se ovim takmičenjem afirmiše znanje iz oblasti računovodstva, nagrade i promovišu najbolji studenti, a da se nastavni predmeti iz ove

oblasti učine atraktivnijim i zanimljivijim. Na BLC dolaze i studenti zemalja iz okruženja, te je ovo takmičenje preraslo u regionalnu „Mini računovodstvenu olimpijadu“.

Pozovite nas