Back

Vodeći računa da su u savremenom sistemu vrijednosti kadrovi na prvom mjestu, BLC obrazovanje i akademski razvoj stručnjaka sposobnihza rješavanje stručnih problema, nastoji postići  kroz aktivnu ulogu i međusobnu komunikaciju nastavnika i studenata u realizaciji kvalitetnog studijskog programa.

Studijski programi su kreirani i organizacija studija, postavljeni tako da privuku srednjoškolce koji želesteći znanja i razviti sposobnosti neophodne za sticanje konkurentsku prednost na tržištu rada.

Upis kvalitetnih studenata doprinosi realizaciji principa osiguranja kvaliteta i efikasnosti studiranja. BLC je uspostavio Sistem obezbjeđenja (osiguranja) kvaliteta predviđen Pravilnikom o osiguranju kvaliteta i Pravilnikom o samovrednovanju i ocjenjivanju kvaliteta, koji omogućava provođenje Strategije kvaliteta BLC-a. Strategiju osiguranja kvaliteta donio je Senat 2008. godine i 2012. godine.

Prema ovoj strategiji, kao i opštim aktima BLC-a koji uređuju osiguranje (obezbjeđenje) kvaliteta, akademsko osoblje i studenti su aktivni subjekti u vrednovanju kvaliteta i afirmaciji visokoškolske ustanove koja ispunjava svoju ulogu. Svi zaposleni i na drugi način radno angažovani na BLC-u, kao i studenti, su odgovorni za sprovođenje politike kvaliteta, kao i za davanje prijedloga za dalje unapređenje Sistema menadžmenta kvaliteta

IZVJEŠTAJI

 1. Izvještaj o samovrednovanju i ocjeni kvaliteta studijskih programa, nastave i uslova rada za školsku 2011/2012 godinu

 2. Izvještaj o samovrednovanju i ocjeni kvaliteta studijskih programa, nastave i uslova rada za školsku 2012/2013 godinu

 3. Izvještaj o samovrednovanju i ocjeni kvaliteta studijskih programa, nastave i uslova rada za školsku 2013/2014 godinu

 4. Izvještaj o samovrednovanju i ocjeni kvaliteta studijskih programa, nastave i uslova rada za školsku 2014/2015 godinu

 5. Izvještaj o samovrednovanju i ocjeni kvaliteta studijskih programa, nastave i uslova rada za školsku 2015/2016 godinu

 6. Izvještaj o samovrednovanju i ocjeni kvaliteta studijskih programa, nastave i uslova rada za školsku 2016/2017 godinu

 7. Izvještaj o samovrednovanju i ocjeni kvaliteta studijskih programa, nastave i uslova rada za školsku 2017/2018 godinu

 8. Izvještaj o samovrednovanju i ocjeni kvaliteta studijskog programa Menadžment, Poslovanje i Poslovna ekonomija za školsku 2016/2017. godinu

 9. Izvještaj o samovrednovanju i ocjeni kvaliteta studijskog programa informatika za školsku 2016/2017 godinu
 10. Izvještaj o samovrednovanju i ocjeni kvaliteta studijskog programa menadžment, poslovanje i poslovna ekonomija za školsku 2017/2018 godinu
 11. Izvještaj o samovrednovanju i ocjeni kvaliteta studijskih programa, nastave i uslova rada za školsku 2018/2019 godinu
 12. Izvještaj o samovrednovanju i ocjeni kvaliteta studijskih programa, nastave i uslova rada za školsku 2019/2020 godinu
 13. Izvještaj o samovrednovanju i ocjeni kvaliteta studijskih programa, nastave i uslova rada za školsku 2020/2021 godinu
 14. Izvještaj o samovrednovanju i ocjeni kvaliteta studijskog programa Grafički dizajn i vizuelne komunikacije za školsku 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021 godinu
 15. Izvještaj o samovrednovanju i ocjeni kvaliteta studijskog programa menadžment, poslovanje i poslovna ekonomija za školsku 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021 godinu
 16. Izvještaj o samovrednovanju i ocjeni kvaliteta studijskog programa grafički dizajn i vizuelne komunikacije za školsku 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021 godinu
 17. Izvještaj o samovrednovanju i ocjeni kvaliteta studijskog programa informatika za školsku 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021 godinu

ANKETE

Anketa – dani prakse

 1. Anketa – dani prakse 2019
 2. Anketa – dani prakse 2018

Anketa zaposlenih

 1. Anketa zaposlenih 2020-2021
 2. Anketa zaposlenih 2019-2020
 3. Anketa zaposlenih 2018-2019
 4. Ankete zaposlenih 2017-2018

Anketa studenata o nastavnom procesu

 1. Anketa studenata o nastavnom procesu 2020-2021 zimski
 2. Anketa studenata o nastavnom procesu 2020-2021 ljetnji
 3. Anketa studenata o nastavnom procesu 2019-2020 zimski
 4. Anketa studenata o nastavnom procesu 2019-2020 ljetnji
 5. Anketa studenata o nastavnom procesu 2018-2019
 6. Anketa studenata o nastavnom procesu 2017-2018 ljetnji

Anketa o nenastavnom osoblju

 1. Anketa o nenastavnom osoblju 2020-2021
 2. Anketa o nenastavnom osoblju 2019-2020 zimski
 3. Anketa o nenastavnom osoblju 2019-2020 ljetnji
 4. Anketa o nenastavnom osoblju 2018-2019
 5. Anketa o nenastavnom osoblju 2017-2018

Anketa o kvalitetu objavljenih informacija

 1. Anketa o kvalitetu objavljenih informacija 2020-2021
 2. Anketa o kvalitetu objavljenih informacija 2019-2020
 3. Anketa o kvalitetu objavljenih informacija 2018-2019
 4. Anketa o kvalitetu objavljenih informacija 2017-2018

Anketa novoupisanih studenata BLC

 1. Anketa novoupisanih studenata BLC – 2021-2022
 2. Anketa novoupisanih studenata BLC – 2020-2021
 3. Anketa novoupisanih studenata BLC – 2019-2020
 4. Anketa novoupisanih studenata BLC – 2018-2019
 5. Anketa novoupisanih studenata BLC – 2016-2017

Anketa diplomiranih studenata

 1. Anketa diplomiranih studenata 2021
 2. Anketa diplomiranih studenata 2020
 3. Anketa diplomiranih studenata 2019
 4. Anketa diplomiranih studenata 2018

Anketa alumni kluba

 1. Anketa alumni kluba 2021
 2. Anketa alumni kluba 2019
 3. Anketa alumni kluba 2018

Anketa – mini olimpijada

 1. Anketa – mini olimpijada 2019
 2. Anketa – mini olimpijada 2018
Pozovite nas