Vodeći računa da su u savremenom sistemu vrijednosti kadrovi na prvom mjestu, BLC obrazovanje i akademski razvoj stručnjaka sposobnihza rješavanje stručnih problema, nastoji postići  kroz aktivnu ulogu i međusobnu komunikaciju nastavnika i studenata u realizaciji kvalitetnog studijskog programa.

Studijski programi su kreirani i organizacija studija, postavljeni tako da privuku srednjoškolce koji želesteći znanja i razviti sposobnosti neophodne za sticanje konkurentsku prednost na tržištu rada.

Upis kvalitetnih studenata doprinosi realizaciji principa osiguranja kvaliteta i efikasnosti studiranja. BLC je uspostavio Sistem obezbjeđenja (osiguranja) kvaliteta predviđen Pravilnikom o osiguranju kvaliteta i Pravilnikom o samovrednovanju i ocjenjivanju kvaliteta, koji omogućava provođenje Strategije kvaliteta BLC-a. Strategiju osiguranja kvaliteta donio je Senat 2008. godine i 2012. godine.

Prema ovoj strategiji, kao i opštim aktima BLC-a koji uređuju osiguranje (obezbjeđenje) kvaliteta, akademsko osoblje i studenti su aktivni subjekti u vrednovanju kvaliteta i afirmaciji visokoškolske ustanove koja ispunjava svoju ulogu. Svi zaposleni i na drugi način radno angažovani na BLC-u, kao i studenti, su odgovorni za sprovođenje politike kvaliteta, kao i za davanje prijedloga za dalje unapređenje Sistema menadžmenta kvaliteta

ANALIZE

  1. Analiza zadovoljstva studenata nastavnim osobljem
  2. Analiza zadovoljstva studenata nenastavnim osobljem
  3. Analiza uspjeha studenata po predmetima

Pozovite nas