Vodeći računa da su u savremenom sistemu vrijednosti kadrovi na prvom mjestu, BLC obrazovanje i akademski razvoj stručnjaka sposobnihza rješavanje stručnih problema, nastoji postići  kroz aktivnu ulogu i međusobnu komunikaciju nastavnika i studenata u realizaciji kvalitetnog studijskog programa.

Studijski programi su kreirani i organizacija studija, postavljeni tako da privuku srednjoškolce koji želesteći znanja i razviti sposobnosti neophodne za sticanje konkurentsku prednost na tržištu rada.

Upis kvalitetnih studenata doprinosi realizaciji principa osiguranja kvaliteta i efikasnosti studiranja. BLC je uspostavio Sistem obezbjeđenja (osiguranja) kvaliteta predviđen Pravilnikom o osiguranju kvaliteta i Pravilnikom o samovrednovanju i ocjenjivanju kvaliteta, koji omogućava provođenje Strategije kvaliteta BLC-a. Strategiju osiguranja kvaliteta donio je Senat 2008. godine i 2012. godine.

Prema ovoj strategiji, kao i opštim aktima BLC-a koji uređuju osiguranje (obezbjeđenje) kvaliteta, akademsko osoblje i studenti su aktivni subjekti u vrednovanju kvaliteta i afirmaciji visokoškolske ustanove koja ispunjava svoju ulogu. Svi zaposleni i na drugi način radno angažovani na BLC-u, kao i studenti, su odgovorni za sprovođenje politike kvaliteta, kao i za davanje prijedloga za dalje unapređenje Sistema menadžmenta kvaliteta

ANALIZE

  1. Analiza zadovoljstva studenata nastavnim osobljem
  2. Analiza zadovoljstva studenata nenastavnim osobljem
  3. Analiza uspjeha studenata po predmetima

Call Now ButtonPozovite nas