Back

Biblioteka BLC –a ima fond koji je veći od 2000 bibliotečke jedinice monografskih publikacija iz oblasti ekonomije i drugih društvenih, humanističkih, prirodnih nauka iz kojih se izvodi nastavni proces. Od tog broja oko 1980 bibliotečkih jedinica čine domaće monografske publikacije, a oko 20 bibliotečkih jedinica je na stranim jezicima. Biblioteka raspolaže i sa 52 naslova stručnih časopisa, od čega su 50 naslova na srpskom jeziku i 2 naslova na stranim jezicima. U toku 2014. godine u Biblioteci je nabavljeno 420 novih naslova. Biblioteka vrši razmjenu sa univerzitetskim i fakultetskim bibliotekama u regionu, što doprinosi bogatstvu i raznovrsnosti bibliotečkog fonda.
Biblioteka BLC-a posjeduje i potrebnu tehničku opremljenost za korišćenje i pristup istim (brze i efikasne računare za pretraživanje i 24-časovni pristup Internetu).
BLC je studentima omogućio pristup EBSCO bazi podataka. EBSCO informativni servis je baza koja sadrži elektronske časopise, novine, kao i knjige iz skoro svih oblasti ljudskog znanja (oblasti tehnike, medicine, ekonomije, sporta i dr.) EBSCO baza omogućava on-line pristup više od stotinu baza podataka, 20 000 naučnih  i stručnih časopisa i dnevnih novina najpoznatijih svjetskih naslova. Bazi se pristupa isključivo iz informatičkog kabineta,  preko Mozilla Firefox Browser-a, klikom na Bookmarks – ebscohost.
Biblioteka je pretplaćena i na INFOTEK bazu podataka svih pravnih propisa objavljenih u službenim listovima i glasnicima u zemlji.
Obrada bibliotečkog materijala radi se po međunarodnim bibliografskim standardima (ISBD) uz pomoć programa SENAYAN (SLiMS). SENAYAN (SLiMS) Open Source Software je aplikacija (OSS) za potrebe veb servisa baziran na automatizaciji biblioteka  u malom i velikom obimu.  Senayan je licenciran pod GPLv3 koji garantuje slobodu, izmjene i raspodijele (prava na korišćenje, proučavanja, umnožavanja…).  SENAYAN (SLiMS) aplikaciju smo prilagodili našim potrebama uz dodatnu modifikaciju i prevod.
Senaian uključuje funkcije:javni pristup on-line katalogu (OPAC) sa generisanim thumbnail-a (prikaz omota knjiga) ; detalji evidencije su takođe dostupni formatu XML (Extensible Markup Language)  za potrebe ostalih web servisa; podrška upravljanje multimedijalnih dokumenata (flv,.. mp3) i digitalnih dokumenata; pruža višejezične odabir; složenu pretragu izvještaje (broj knjiga, broj članova, broj transakcija, broj rezervacija …). Pretraživanje kompletnog bibliotečkog fonda moguće je preko sajta BLC -a. Biblioteka je dio akademske kompjuterske mreže.

Pretplata na časopise

Pozovite nas