Back

College magazin

College magazin je časopis studenata i prava je prilika za sticanje vrijednog iskustva u štampanim medijima, glavni mu je cilj biti glasom svih studenata, prvenstveno studenata studijskog programa Mediji i komunikacije.
Različitost tema i novinskih rodova  koji se objavljuju u Collega magazinu primjer su kako je časopis otvoren svima, bez obzira na područje ličnih interesa. Prema tome, časopis brine da upozna sve koji nisu na BLC-u šta sve rade studenti i profesori na ovoj visokoj školi, kao i na koji način se studenti mogu ostvariti. Zbog toga, u časopisu svoje mjesto pronalaze studentii sa smjera Informatika, Turizam, Menadžment kulture, Poslovne ekonomije, Finansija i bankarstva, uz neizostavne studente sa Novinarstva i multimedije.
Smatramo da je u pravo je pisanje onaj prestižni, pa zapravo i jedini alat budućim medijskim radnicima, a iskustvo pisanja  stiče se samo praksom  koja priprema studenta za bolje snalaženje u poslovnim vodama.
College magazin služi da studenti iskažu svoje mišljenje, da pokažu šta su naučili, šta znaju i šta su spremni uraditi.
Uredništvo College magazina čini odabrana ekipa a dobrodošli su svi koji to žele, jer bez aktivnih studenata  svega ovoga ne bi ni bilo. College magazin pripada studentima i zavisi od njihovog angažmana.
Osim štampanog izdanja, College magazin ima i svoju facebook stranicu na kojoj se svakodnevno plasiraju vijesti i informacije važne studetima i praktično čine neograničen medijski prostor kojeg štampanim izdanjem ne zanemarujemo.

Pozovite nas