Back

Upiši Banja Luka College

vodič za upis

Trajanje studija: student može, po svom izboru, da se upiše na trogodišnji ili četvorogodišnji studij.

Kako se upisati na BLC?

Anketa o korisnim informacijama

• diploma o završenoj srednjoj školi
• svjedočanstva za sve razrede srednje škole
• izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija)
• dvije fotografije

Prvi upisni rok traje od 3. juna do 15. jula, a drugi upisni rok traje od 26. avgusta do 30. septembra.

• uvjerenje o položenim ispitima sa druge visokoškolske ustanove
• nastavni plan i program, koji je student pohađao na drugoj visokoškolskoj ustanovi
• svjedočanstva za sve razrede srednje škole
• izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija)
• dvije fotografije

Mogućnost prepisa na prvu godinu studija postoji za studente koji su upisali prvu godinu studija na drugoj, akademskoj visokoškolskoj ustanovi. Mogućnost prepisa (upisa) na višu godinu studija postoji za lica koja su završila višu školu i za studente drugih, akademskih visokoškolskih ustanova.

Posebna pogodnost postoji za srednjoškolce koji su svaki razred srednje škole završili sa prosječnom ocjenom 5.0 - oslobađaju se školarine za prvi semestar prve godine studija na BLC-u.

Studenti iz iste porodice upisani na BLC imaju popust na školarinu tokom cijelog studija.

Školarina (za oba semestra) iznosi 2.550KM i može se uplatiti u 12 mjesečnih rata ili kreditom preko poslovnih banaka. U cijenu školarine su uračunate sve obaveze koje student ima od upisa do diplome, a koje uključuju potvrde, ispitne prijave, ispite, literaturu, vannastavne aktivnosti i diplomski rad.

  Odaberite studijski program

  Kontakt za upis

  Upis se obavlja u zgradi Banja Luka College-a, Miloša Obilića 30, Banja Luka.

  Sve informacije možete dobiti na:

  +387 51 433 010
  upis@blc.edu.ba

  Pozovite nas