Poštovani studenti,
BLC je uveo novine u funkcionisanju informacionog sistema pod nazivom Studentska služba (Baza BLC-a).
U unaprijeđeni sistem, odnosno bazu, moći će pristupiti svi studenti BLC-a sa adresom blc.edu.ba. (ukoliko imate problem sa logovanjem ili adresom, trebate se obratiti na ict@blc.edu.ba)
Studenti BLC-a u bazi imaju mogućnosti da pristupe: svim svojim podacima; izvršenim uplatama svoje školarine;  nastavnom planu za studijski program koji su upisali; svojim zaduženjima- svakom studentu su dodjeljeni predmeti koje pohađa u tekućoj akademskoj godini po semestrima; nastavnim predmetima sa potrebnim podacima koji će olakšati način prijavljivanja ispita i pregleda rezultata; terminima ispitnih rokova i predmetima koje su položili. (ukoliko vaši podaci nisu tačni, trebate se obratiti studentskoj služni lično ili putem info@blc.edu.ba)
Posebna novina jeste način prijave ispita preko informacionog sistema, odnosno baze Studentska služba, i samo na taj način biće moguće prijaviti ispite u svim narednim rokovima.

Novosti

Omogućavamo nastavak studija na međunarodno priznatoj visokoškolskoj ustanovi, sa licenciranim i akreditovanim studijskim programima.

Priznajemo kvalifikacije i ispite stečenene drugim visokoškolskim ustanovama, a u cilju nastavka školovanja na BLC-u. Za prepis je osim dokumenta za upis, potrebno uvjerenje o položenim ispitima na drugoj visokoškolskoj ustanovi i nastavni plan. Za studente koji su zavšili višu školu akademskih studija potrebna je i diploma o stečenom višem obrazovanju.

Na osnovu dobijenih dokumenata Komisija o prepisu studenata i priznavanju ispita položenih na drugoj visokoškolskoj ustanovi utvrđuje ekvivalentnost nastavnih planova i programa i broj priznatih/položenih ECTS, te omogućava studentima da nastave tamo gdje su stali i ostvare svoje želje i ambicije.

Za svaki problem, postoji rješenje. Svoje upite možete slati na info@blc.edu.ba

Šta još dobijate upisom na BLC

BLC je potvrđen kao kvalitetan fakultet koji omogućava profesionalni uspjeh i karijeru studenata. Pruža široku lepezu mogućnosti za one koji vjeruju u svoje intelektualne sposobnosti i žele da razviju individualni stil učenja, steknu tradicionalna i moderna znanja i vještine, odmah primjenjive u praksi! 

BLC ima tzv. hibridni način nastave. Nastava i vannastavne aktivnosti , odvijaju se u prostorijama fakulteta, partnerskih organizacija i preduzeća, ali putem online platfome.  

Web sajt BLC-a dizajniran je tako da omogućava neposrednu i neprekidnu komunikaciju studenata i nastavnika, kao i interakciju studenata sa administrativnim osobljem. Studenti se na sajtu mogu upoznati sa svime onim što se događa na BLC -u. 

Detaljnije

Obezbjedite svoje mjesto na vrijeme

VODIČ ZA UPIS U ŠKOLSKU 2023/24.

ostavite vaše podatke

Za više informacija

  #blcollege

  Banja Luka College

  Banja Luka College je, akreditovana, visokoškolska ustanova akademskih studija, koja nudi napredna znanja, koja omogućavaju konkurentsku prednost na tržištu BiH i u inostranstvu.

  Svakom studentu se omogućava sticanje znanja iz oblasti koje mu omogućavaju rad u dinamičnom poslovnom okruženju a cilj je da diplomirani studenti posjeduju: stručnost, samostalnost, predanost, kvalitet i samosvijest.

  Kombinovanje različitih metoda studija omogućava bolje prilagođavanje željama i sposobnostima studenata i omogućava dobijanje širokog spektra kompetencija za što uspješniju izgradnju poslovne karijere.

  2826
  +
  Članova Alumni kluba
  5
  studijskih programa
  18
  Godina postojanja
  8
  Smjerova

  Partneri

  Partneri

  e-Nastava

  e-Nastava

  Studentima BLC-a je, pored, do sada, u okviru web sajta BLC-a, dostupnih kompletno formiranih predmeta na E-NASTAVI, omogućeno  da u, punom kapacitetu, prate predavanja iz predmeta koje imaju, konsultuju se sa predmetnim profesorima i dobivaju sve potrebne informacije vezane za nastavni proces i preko platforme Microsoft Teams.