Back

Studiranje u digitalno doba

Način kako ljudi komuniciraju značajno se promijenio u posljednjih dvadeset do trideset godina, prije svega zahvaljujući velikom napretku u tehnologiji i digitalnoj transformaciji koja je zahvatila sve aspekte ljudskog života. Svijet kakav smo poznavali više ne postoji. Dok su promjene prije bile postupne (evolucijske), obrasci komunikacije posljednjih mjeseci mijenjaju se značajno, ubrzano i bespovratno (revolucijski).

U vrlo kratkom vremenu naše su navike postale drugačije, od toga kako radimo, učimo, poslujemo, komuniciramo, družimo se, do toga kako putujemo, konzumirano umjetnost, kupujemo. Sve više usluga se digitalizira, a niz novih prilika stvara se na temeljima naprednih tehnologija, a ovo je tek početak.

Milioni ljudi širom svijeta  već neko vrijeme rade od kuće a situacija sa pandemijom virusa Covid19, natjerala nas je da promislimo koje alate za rad od kuće ili za zabavu online koristimo.

Svaki student, prilikom upisa na BLC, dobije svoju šifru kojom pristupa E-nastavi i na taj način stiče kompletan uvid u cjelokupan naučnonastavni proces na Banja Luka College-u, bez obzira gdje se nalazi.

Shodno Odluci BLC-a o mjerama za organizovanje nastavnih aktivnosti online i e – nastave, studentima BLC-a je, pored, do sada, u okviru web sajta BLC-a, dostupnih kompletno formiranih predmeta na E-NASTAVI, omogućeno  da u, punom kapacitetu, prate predavanja iz predmeta koje imaju, konsultuju se sa predmetnim profesorima i dobivaju sve potrebne informacije vezane za nastavni proces i preko platforme Microsoft Teams.

BLC je i ranije bio spreman za ovakav vid izvođenja nastave ali u BiH nisu do sada (i tek se očekuju) bile omogućene zakonske predpostavke za to, kao ni mogućnosti polaganja ispita online. Zbog pandemije korona virusa, iznenada se ukazala potreba da se prijeđe na taj vid studiranja što je BLC, dočekao spreman. Ovo je znanje iz oblasti online učenja koje mi samo primjenjujemo u praksi, što je inače i naša mantra. Sve ono što studenti, koji studiraju, bilo koji smjer na BLC i uče, mora biti primjenjivo u praksi. Dakle ta online komunikacija između profesora, asistenata i studenata, koja je i do sada postojala putem e-nastave sa mogućnošću besplatnog korišćenja Microsoft Office-a 365, po upisu na BLC, sada je samo produbljena.

Pristup servisima e-Nastave

Poštovani studenti,
BLC je uveo novine u funkcionisanju informacionog sistema pod nazivom Studentska služba (Baza BLC-a).
U unaprijeđeni sistem, odnosno bazu, moći će pristupiti svi studenti BLC-a sa adresom blc.edu.ba. (ukoliko imate problem sa logovanjem ili adresom, trebate se obratiti na ict@blc.edu.ba)
Studenti BLC-a u bazi imaju mogućnosti da pristupe: svim svojim podacima; izvršenim uplatama svoje školarine;  nastavnom planu za studijski program koji su upisali; svojim zaduženjima- svakom studentu su dodjeljeni predmeti koje pohađa u tekućoj akademskoj godini po semestrima; nastavnim predmetima sa potrebnim podacima koji će olakšati način prijavljivanja ispita i pregleda rezultata; terminima ispitnih rokova i predmetima koje su položili. (ukoliko vaši podaci nisu tačni, trebate se obratiti studentskoj služni lično ili putem info@blc.edu.ba)
Posebna novina jeste način prijave ispita preko informacionog sistema, odnosno baze Studentska služba, i samo na taj način biće moguće prijaviti ispite u svim narednim rokovima.

Savremeni softver

Izbor softvera za izvođenje online nastave je veoma važan. Za učenje na daljinu BLC koristi Microsoft Teams, alat koji je upravo dio Office-a 365 paketa a, koji svaki student prilikom upisa na BLC, može sebi besplatno instalirati, dok nastavnicima i studentima omogućuje jedinstven način komunikacije i rada. Na taj način smo osigurali virtuelne učionice, u kojima nastavu izvodimo licem-u-lice, a u okviru predmeta, koje studenti slušaju po, uobičajenom rasporedu nastave, zadaju se i određeni zadaci, rade vježbe, odvija se interaktivna komunikacija i studenti imaju mogućnost svakodnevnih konsultacija sa profesorima.

U određenim datotekama studenti raspolažu i sa literaturom i prezentacijama u elektronskom obliku a sve to mogu kombinovati sa e-nastavom na web sajtu BLC-a, u okviru koje sve to takođe imaju u još širem obimu. Ono što je takođe važno, je činjenica da se Microsoft Teams platformi, osim računara, može pristupiti i sa telefona, tableta ili pretraživača, što svakom studenta omogućava prisustvo nastavi bez obzira gdje se nalazio.

Osim same nastave na platformi je moguće organizovati i vannastavne aktivnosti od časova poezije do školica kuhanja, naprimjer, ili svih aktivnosti studentske organizacije BLC-a. S druge strane, administratorima platforme je omogućeno da prate, i dokumentuju prisustvo na nastavi i sve aktivnosti koje se odvijaju tokom nastavnog procesa i sve to tehnički, automatski, dokumentuju.

Izvođenje nastave na daljinu strogo se kontroliše kao i evidencija prisutnosti studenata, a na nivou ove visokoškolskeustanove aktivnosti studenata se i inače redovno prate. Dakle mogućnosti su ogromne.

Interaktivna nastava

Predavanja i vježbe izvode se kroz interaktivne video konferencije upotpunjene programima i materijalima koji se inače koriste u nastavi, te zadacima, domaćim radovima, pisanim izvještajima, samostalnom izradom stručnih radova, individualnim konsultacijama. Ukoliko se za to steknu zakonski uslovi koji će studentima omogućiti i završetak akademske godine u sistemu na daljinu, BLC je spreman i za taj dio.

Nastava na daljinu održava se prema određenom rasporedu za sve aktivnosti, što znači da za studente BLC-a nije izgubljeno vrijeme u dinamici nastave, bez obzira da li se radi o studentima koji studiraju kao redovni ili vanredni.

Mišljenja studenata o novom načinu izvođenja nastave vidljiva su kroz forume pojedinih predmeta na kojima studenti izražavaju izrazito visok stepen zadovoljstva. Isto tako, prisustvo studenata u svim oblicima izvođenja nastave je vrlo visoko, što je dokaz da su studenti nov način izvođenja nastave shvatili vrlo ozbiljno. Studenti takođe, putem ankete, ocjenjuju cjelokupan rad i profesora i izvođenja nastave.

PRIJAVA NA MS TEAMS

PRIJAVA NA PREDMETE, PRISUSTVOVANJE ONLINE PREDAVANJU, POSTAVLJANJE ZADATAKA
Pozovite nas