Back

BLC upisan u državni registar akreditovanih visokoškolskih ustanova

Visoka škola „Banja Luka College“ dobila je institucionalnu rekareditaciju i akreditaciju  studijskih programa, te je upisana u državni registar akreditovanih visokoškolskih ustanova. Proces reakreditacije i akreditacije trajao je nepune dvije godine u BiH, a Komisija za eksternu evaluaciju  posjetila je BLC tokom maja 2019. godine. U toku svoje posjete Komisija je provjerila da li se ispunjavaju svi kriterijumi i standardi kvaliteta u oblasti visokog obrazovanja.

Aktivnosti u vezi sa reakreditacijom BLC je uradio u propisanom roku i na vrijeme te je akreditovan na maksimalan period akreditacije u trajanju od pet godina.

Prema tome, ovo je obećavaćujuće za studente BLC-a kojima su diplome bile i biće priznate u svijetu, jer je BLC prva visokoškolska ustanova koja je dobila akreditaciju još 2012. godine i koja kontinuirano radi na unapređenju kvaliteta obrazovanja.

Pozovite nas