Back
 • Svi nastavni predmeti su jednosemestralni i studenti polažu završne ispite na kraju semestra,
 • Svaki nastavni predmet ima određeni broj kredita (bodova) tako da u svakom semestru ima ukupno 30 bodova, a u školskoj godini 60 bodova,
 • Studenti prolaze praktičko – informatičko obrazovanje na početku studija da bi mogli da koriste računar i internet za potrebe studija,
 • Studenti prolaze obiman kurs engleskog jezika na prvoj godini studija da bi mogli da koriste stranu literaturu na studiju,
 • Veliki broj izbornih nastavnih predmeta i drugih izbornih nastavnih oblika omogućava studentima da, uz mentorski rad nastavnika i saradnika, autonomno kreiraju svoju užu stručnu specijalizaciju,
 • Značajan dio nastavnog procesa izvodi se kroz oblike stručnog i praktičnog rada studenta i radionice gdje se studenti uče da rješavaju probleme.

Studenti su subjekti obrazovnog procesa
BLC je na osnovu navedenog pristupa, pripemio nastavni plan i organizaciju nastavnog procesa u kome su studenti u centru obrazovnog procesa.
Oni imaju mogućnosti da ispolje svoj aktivan odnos kroz:

 • neposredan kontak sa nastavncima i saradnicima,
 • interaktivan odnos u kome studenti individulani i timski učestvuju u nastavi kao ravnopravni akteri,
 • permanentno učenje stranih jezika,
 • rad na računarima,
 • rad u manjim grupama,
 • praktičnu provjeru stečenih znanja i mogućnost polaganja testova redovno u toku nastave,
 • ispit kao završnu provjeru znanja,
 • značajno učešće stručnih saradnika u nastavnom procesu,
 • redovnu evaluaciju od strane studenta nastavnog rada nastavnika i saradnika, kao i funkcionisanja svih službi BLC-a.

BLC se tako već u ovoj fazi svoga rada, pridružio drugim obrazovnim ustanovama u Evropi, što daje studentima mogućnost pokretljivosti prema nekom od evropskih studija. Studij se istovremeno zasniva na korištenju dosadašnjeg iskustva, uzete su u obzir društvene okolnosti i stvarni životni uslovi studenta.

Nastavnici i saradnici angažovani na BLC-u nesumnjivo predstavljaju najpoznatija imena u svojoj oblasti.

Pozovite nas