Back

OBAVJEŠTENJE VEZANO ZA UPLATU ŠKOLARINE

Studenti su obavezni da prilikom popunjavanja uplatnice navedu broj indeksa (ne odnosi se na studente koji još nisu dobili indeks) i jedinstveni matični broj. Uplate bez navedenog broja indeksa i jedinstvenog matičnog broja neće biti provedene.

BROJEVI RAČUNA:

  • 571010-00000787-31 – KOMERCIJALNA BANKA
  • 551001-00023343-34 – UNICREDIT BANK a.d. BANJA LUKA
  • 555007-00215647-15 – NOVA BANKA BIJELJINA
  • 154921-2002636872 – INTESA SANPAOLO BANKA

U prilogu je primjer ISPRAVNO popunjene uplatnice!

logointesa2

komercijalna-banka-logokomercijalna-banka

nova_banka_logo_310x110
novabanka

imagesreiffeisen

unicredit-bankunikredit
KOORDINATORI PO GODINAMA (za realizaciju nastavnog procesa):
SVETLANA DUŠANIĆ GAČIĆ – KOORDINATOR NASTAVE 
Studenti svih godina studija se za informacije vezano za nastavu, ispitne rokove, pitanja oko informacionog paketa, uvjerenja o položenim ispitima zbog prijavljivanja diplomskog rada i drugih tekućih pitanja oko nastave obraćaju prof. Svetlani Dušanić Gačić.
Studenti se za konsultacije tokom ljetnje pauze, profesorici mogu obratiti na:
– broj telefona 065 492 018,
– e-mail adresu svetlanadg@blc.edu.ba
DRAGAN PEJIĆ – KOORDINATOR NASTAVE ZA STUDIJSKI PROGRAM INFORMATIKA Studenti na studijskom program Informatika se za informacije vezane za pitanja oko informacionog paketa, diferencijalnih predmeta i drugih tekućih pitanja oko nastave informatike obraćaju mr Draganu Pejiću.
Studenti se za konsultacije tokom ljetnje pauze profesoru mogu obratiti na:
– broj telefona 066/995-823
– e-mail adresu dragan.pejic@blc.edu.ba

Pozovite nas