BLC
12. Aprila 2019.

Ekonomska isključenost građana

Macura, Rajko (2009). Ekonomska isključenost građana, Banja Luka, 2009. – Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka, ISBN: 978-99955-40-05-0 Evropska unija promoviše koncept socijalne isključenosti građana. Vežina socijalne isključenosti je uzrokovana ekonomskim razlozima, prvenstveno nezaposlenošću. Knjiga predstavlja spoj socijalnog …

BLC
3. Aprila 2019.

Priručnik za praktikum u javnoj upravi

Jasna Čošabić Predrag Ćeranić

BLC
12. Aprila 2019.

ELEKTRONSKA UPRAVA, Milica Tepšić, 2009, 240 str.

Osnovni cilј ove monografije  je prezentovanje naučnih saznanja za uspješnu implementaciju koncepata elektronskog poslovanja u javnoj upravi, sa posebnim osvrtom na uvođenje elektronske uprave, imajući u vidu postavlјene cilјeve i ograničavajuće faktore prisutne unutar razmatranog sistema i nametnute iz okruženja. …

Dragan Pejic
12. Juna 2019.

Osnove programiranja( 2019)

Skripta Osnove programiranja sa primjerima u programskom jeziku C predstavlja početnu literaturu koja je namjenjena da studente zainteresuje i uvede u interesantni svijet računarskog programiranja, te da stvori solidnu osnovu za izučavanje drugih programskih jezika.

Pozovite nas