Back
BLC
11. Aprila 2019.

Organizaciono ponašanje – osnove kreativnog menadžmenta, Manojla Zrnić i Vanja Šušnjar, 2008, 403 str.

Organizaciono ponašanje je moderni pristup menadžmentu koji nastoji da odredi razloge za određeno ponašanje ljudi na radnim mjestima i rezultate pretoči u efikasne metode rada menadžmenta. Kao takav, ima snažnu istraživačku orijentaciju. Naučnici koji se bave proučavanjem organizacionog ponašanja su …

Pročitajte više
BLC
3. Aprila 2019.

Pravo lokalne samouprave

Dr Milan Vlatković

Pročitajte više
BLC
12. Aprila 2019.

Socijalna uključenost: diskurs ili novi koncept, Macura Rajko

Macura, Rajko i drugi (2014): Socijalna uključenost: diskurs ili novi koncept /, Banja Luka : Besjeda : BLC, 2014 (Prijedor : UG Svjetionik), ISBN 978-99938-1-219-7 (Besjeda), COBISS.RS-ID 4106776 Koncept socijalne isključenosti podrazumijeva princip supsidijarnosti, to jes,t da se problemi rješavaju …

Pročitajte više
BLC
18. Aprila 2019.

POSLOVNO PRAVO, TRGOVINSKO PRAVO

DRAGAN VUJISIĆ

Pročitajte više
Pozovite nas