Back

Modeli studijskog programa

Student može, po svom izboru, da upiše trogodišnji studij (vrednuje se 180 ECTS bodova) ili četvorogodišnji studij prvog ciklusa (vrednuje se 240 ECTS bodova). Student koji je upisao trogodišnji studij može preći i na četvorogodišnji studij i tako studirati jednu godinu duže. Student koji je završio trogodišnji studij može da nastavi studij tako što će upisati četvrtu godinu studija na istom ili drugom studijskom programu.

Izbor studijskog programa i smjera

Student bira studijski program na prvoj godini studija, a smjer (studijsko područje) unutar studijskog programa, bira tokom prve ili druge godine studija. Smjerovi su formulisani prema zakonski propisanoj klasifikaciji djelatnosti i formiraju se zavisno od interesa studenata da se obrazuju za obavljanje poslova u određenoj djelatnosti.

Prelazak na drugi studijski program ili smjer

Student može preći sa jednog smjera (studijskog područja) na drugi smjer (studijsko područje) u istom studijskom programu. Student može preći sa jednog studijskog programa na drugi studijski program.

Sticanje akademskog zvanja

Završetak studija vodi do sticanja akademskog zvanja predviđenog zakonskim i drugim pravnim propisima, koji omogućava zapošljavanje ili nastavak studija na drugom ciklusu (master studij).

Sposobnost za stručni rad i ulazak u svijet rada

Studenti se obrazuju da visokostručni rad u profesiji mogu praktično obavljati po završetku studija, što je funkcija studija prvog ciklusa.

Učešće u privatno-javnom partnerstvu

Saradnja sa javnim i privatnim visokoškolskim ustanovama u cilju zadovoljavanja javnih potreba, podstiče razmjenu nastavno-naučnih kadrova i racionalno korištenje opreme, efikasnu realizaciju ciljeva i principa visokog obrazovanja.

Dodatne informacije za buduće studente

Informator za buduće studente sa dodatnim informacijama o organizaciji studija, studijskim programima i smjerovima, studentskom organizovanju, akademskim zvanjima koja se stiču završetkom studija i drugim širim informacijama koje nisu date u štampanoj verziji, objavljen je na sajtu www.blc.edu.ba.

Pozovite nas