ERASMUS+

Erasmus+ je program koji ima za cilј podržati aktivnosti u području obrazovanja, obuke, mladih i sporta za period 2014 ̶ 2020. Erasmus+ rezultat je spajanja sedam programa:

  • Program cjeloživotnog učenja (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig);
  • Program Mladi na djelu;
  • Pet programa namijenjenih međunarodnoj saradnji (Program Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, programi saradnje s industrijalizovanim državama u području visokog obrazovanja);
  • Nova akcija o sportu.
  • Erasmus+ obezbjeđuje sredstva za različite vrste aktivnosti u oblasti obrazovanja, obuke, mladih i sporta. Program daje mogućnosti studentima, praktikantima, osoblјu, te volonterima za boravak u inostranstvu u određenom periodu s cilјem unapređenja vještina i zapošlјivosti.

Program podržava organizacije u radu u transnacionalnim partnerstvima i dijelјenju inovativnih praksi u oblasti obrazovanja, obuke i mladih. Banja Luka College je također jedan od učesnika u Erasmus + programu, te je ralizovala međunarodnu razmjenu nastavnika i studenta.

Tokom 2017/2018 godine BLC je bila u procesu realizacije Erasmus + programa sa Visokom školom VSITE iz Zagreba. U Zagrebu je boravio student naš student Marko Bajić, završivši u Hrvatskoj zimski semester.

Tokom petomjesečnog boravka Marko Bajić je prisustvovao svim oblicima nastave na VSITE Visokoj školi kao i pristupio polaganju ispitnih obaveza. Tokom cijelog boravka, student je primao mjesečnu stipendiju u iznosu od 800 €, dakle pet mjesečnih stipendija u ukupnom iznosu od 4000 € i jednokratni iznos od 180 € za putne troškove.

O njegovom iskustvu i značaju koji je ovaj boravak u okviru Erasmus + programa imao za njega, može se pogledati na sljedećem linku: https://www.blc.edu.ba/marko-bajic-student-blc-a-na-razmjeni-erasmus-iskustvo/

Također, u Zagrebu je na razmjeni bio i naš professor, dr Miloš Ljubojević.

Korisni linkovi

Više o Erasmus+ programu:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/

Programski vodič:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide

Otvoreni pozivi:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/calls_en