Korisni linkovi

Više o Erasmus+ programu:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/

Programski vodič:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide

Otvoreni pozivi:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/calls_en

ERASMUS+

Erasmus+ je program koji ima za cilј podržati aktivnosti u području obrazovanja, obuke, mladih i sporta za period 2014 ̶ 2020. Erasmus+ rezultat je spajanja sedam programa:

  • Program cjeloživotnog učenja (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig);
  • Program Mladi na djelu;
  • Pet programa namijenjenih međunarodnoj saradnji (Program Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, programi saradnje s industrijalizovanim državama u području visokog obrazovanja);
  • Nova akcija o sportu.
  • Erasmus+ obezbjeđuje sredstva za različite vrste aktivnosti u oblasti obrazovanja, obuke, mladih i sporta. Program daje mogućnosti studentima, praktikantima, osoblјu, te volonterima za boravak u inostranstvu u određenom periodu s cilјem unapređenja vještina i zapošlјivosti.

Program podržava organizacije u radu u transnacionalnim partnerstvima i dijelјenju inovativnih praksi u oblasti obrazovanja, obuke i mladih. Banja Luka College je također jedan od učesnika u Erasmus + programu, te je ralizovala međunarodnu razmjenu nastavnika i studenta.


U okviru Erasmus + projekta

BLC je učestvovao kao jedna od partnerskih škola Zapadnog Balkana na projektu Balkan Voices, u okviru kojeg su učestvovala dva studenta i šest volonetra. https://cfi.fr/en/project/balkans-voices


KA107 – Higher education student and staff mobility between Programme and Partner Countries

Visoka škola za informacijske tehnologije (VSITE) planira suradnju s Banja Luka College-om (BLC) u partnerskoj zemlji Bosni i Hercegovini. Suradnja je planirana u području mobilnosti studenata i osoblja zbog kompatibilnosti studijskih programa u području informacijskih tehnologija, posebno u smjeru baza podataka i informacijskih sustava te računalnih mreža . Planirana je mobilnost dvoje studenata iz partnerske zemlje

(BLC) u programsku zemlju (VSITE) te mobilnost ukupno dvoje nastavnika i to jednog nastavnika u svrhu usavršavanja (iz VSITE u BLC) i jednog nastavnika u svrhu podučavanja (iz BLC-a u VSITE).

U okviru strategije internacionalizacije VSITE-a naglasak se daje na regionalnu povezanost, a posebno se ističe i proširenje suradnje na zemlje izvan Europske unije. Planirana mobilnost jednog nastavnika iz programske u partnersku zemlju na instituciju BLC pridonijeti će ostvarenju nekoliko ciljeva unutar šest glavnih pravaca razvoja međunarodne suradnje. Unutar pravca akademske mobilnosti, povećat će se broj odlaznih mobilnosti nastavnog osoblja. Budući da je za VSITE važno razvijati suradnju s inozemnim visokim učilištima na području razmjene iskustava, planirana mobilnost osoblja u vidu „job-shadowing-a“ doprinjet će ostvarenju tog cilja.

Kao jedan od ciljeva strategije internacionalizacije Banja Luka College-a navodi se ostvarenje mobilnosti s EU zemljama u regiji. Kako bi svojim studentima omogućili susret s raznovrsnim i suvremenim IT tehnologijama te omogućili im uvid u europsko visoko školstvo, planirana je mobilnost dvoje studenata iz partnerske zemlje u programsku zemlju na VSITE . Mobilnost studenata iz programske u partnersku zemlju nije planirana iz razloga što se provedbom K103 projekata na Visokoj školi za informacijske tehnologije (VSITE) pokazalo da studenti VSITE-a nerado odlaze na mobilnost te je u okviru ovog projekta odlučeno da se mogućnost odlaska na mobilnost pruži studentima iz partnerske zemlje s institucije BLC.

Obje institucije u svojim strategijama internacionalizacije naglašavaju razmjenu iskustava i prijenos znanja. Stoga je planirana jedna dolazna mobilnost nastavnika u svrhu podučavanja. Dolazni nastavnik će u suradnji s institucijom domaćina (VSITE) organizirati radionice za studente i nastavnike koje su inače dio BLC-ovog “Ciklusa treninga u okviru programa Oracle akademije”.

https://www.vsite.hr/hr/studiraj-it/medunarodna-suradnja-i-mobilnost

Key Action 1 – Mobility for learners and staff – Higher Education Student and Staff Mobility

Beogradska politehnika planira saradnju s Banja Luka College-om (BLC) u partnerskoj zemlji Bosni i Hercegovini. Saradnja je planirana u području mobilnosti studenata i osoblja zbog kompatibilnosti studijskih programa u području informacijskih tehnologija, posebno u smjeru baza podataka i informacijskih sustava te računalnih mreža. Planirana je mobilnost studenata i osoblja.

 

Mobility numbers[1] per academic year

[Paragraph to be added, if the agreement is signed for more than one academic year:

The partners commit to amend the table below in case of changes in the mobility data by no later than the end of January in the preceding academic year.]

FROM

[Erasmus code or city of the sending institution]

TO

[Erasmus code or city of the receiving institution]

Subject area code*[ISCED]

 

 

Subject area name*

 

Study cycle[short cycle, 1st , 2nd or 3rd]*

Number of student mobility periods

Student Mobility for Studies

[total number of months of the study periods or average duration*]

Student Mobility for Traineeships*[Not relevant for calls 2015-2017]

RS BELGRAD24

Banja Luka

0210

Arts, not further defined

1st/2nd

 

1 student for 5 months

0413

Management and administration

[*Optional: subject area code & name and study cycle are optional.]

FROM

[Erasmus code of the sending institution]

TO

[Erasmus code of the receiving institution]

Subject area code*[ISCED]

 

Subject area name*

 

Number of staff mobility periods

Staff Mobility for Teaching[total number of  days of teaching periods or average duration *]

Staff Mobility for Training*

RS BELGRAD24

Banja Luka

0210

Arts, not further defined

 

1 staff for 7 days (7 is total duration

including travel

days)

 

0413

Management and administration

DOSADAŠNJI PROJEKTI

Tokom 2017/2018 godine BLC je bila u procesu realizacije Erasmus + programa sa Visokom školom VSITE iz Zagreba. U Zagrebu je boravio student naš student Marko Bajić, završivši u Hrvatskoj zimski semester.

Tokom petomjesečnog boravka Marko Bajić je prisustvovao svim oblicima nastave na VSITE Visokoj školi kao i pristupio polaganju ispitnih obaveza. Tokom cijelog boravka, student je primao mjesečnu stipendiju u iznosu od 800 €, dakle pet mjesečnih stipendija u ukupnom iznosu od 4000 € i jednokratni iznos od 180 € za putne troškove.

O njegovom iskustvu i značaju koji je ovaj boravak u okviru Erasmus + programa imao za njega, može se pogledati na sljedećem linku: https://www.blc.edu.ba/marko-bajic-student-blc-a-na-razmjeni-erasmus-iskustvo/

Također, u Zagrebu je na razmjeni bio i naš professor, dr Miloš Ljubojević.