Back
Dragan Pejić

mr Dragan Pejić

Web dizajn

Diplomirao je na visokoškolskoj ustanovi Banja Luka College, dok je zvanje master inženjera stekao na Fakultetu tehničkih nauka u Zrenjaninu, Mihajlo Pupin – Univerzitet u Novom Sadu.

Radio je na više honorarnih projekata gdje je unaprijedio svoja znanja iz Internet programiranja, informacionih sistema, baza podataka i modernih komunikacionih tehnologija.

Takođe, ima dugogodišnje iskustvo u projektovanju i kreiranju strategije online prezentacija za velike klijente, kreiranju prisustva klijenata na društvenim mrežama, web dizajnu, dizajniranju i programiranju web aplikacija, 2D i 3D animaciji, kao i otkrivanju sigurnosnih propusta u IT sistemima i implementaciji sigurnosnih mehanizama, aktivnom održavanju velikih, malih i srednjih IT sistema.

Iskustvo u domenu inženjerskih, a nakon toga i pedagoških vještina sticao je od 2009. na visokoškolskoj ustanovi Banja Luka College u okviru IT sektora.

U obrazovanju je od 2013. godine, kada je angažovan kao predavač na studijskom programu Informatika.

Iza sebe ima više od 300 projekata iz oblasti Internet programiranja i web dizajna. Autor je niza naučnih radova na temu povećanja bezbjednosti u oblasti IT-a, sistema za elektronsko učenje, elektronskog poslovanja i internet programiranja.

Ostali nastavnici

Pozovite nas