Back
blc

Doc. dr Aleksandar Babić

DIZAJN

Babić M. Aleksandar rođen je 18. 07. 1987. u BiH. Osnovnu školu završio je u Beogradu kao đak generacije. Pohađao i završio IX beogradsku gimnaziju sa odličnim uspehom, a studije menadžmenta u medijima upisuje u Novom Sadu i uspešno okončava sa prosečnom ocenom
deset. Master studije završava na Univerzitetu umetnosti u Beogradu na Katedri za interdisciplinarne studije (9,6) i master rad na Univerzitetu Lumiere Lyon 2 u Francuskoj: “ New media and audience development” (Novi mediji i razvoj publike). Doktorske naučne studije menadžment kulture i medija upisuje na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, gde uspešno polaže sve ispite i sada očekuje odbranu doktorske teze. Profesionalnu karijeru obeležava kao osnivač i kreativni direktor reklamne agencije „Senso creative communication“ u Beogradu, gde u okviru iste vodi projekate iz marketinga, kreativne produkcije i razvoja marketinških komunikacija za vodeće kompanije u regionu i Evropi. Agencija je specijalizovana za dizajn ambalaže i brendiranje u okviru industrije robe široke potrošnje. Predavač je i viši asistent na BLC college iz oblasti novih medija (digitalna fotografija, medijska kultura, vizuelne komunikacije, menadžment u medijima, multimedija).

Ostali nastavnici

Pozovite nas