Back
Ljiljana-Stojanovic

Prof. dr Ljiljana Stojanović Bjelić

Zaštita životne sredine

Ljiljana Stojanović Bjelić , rođena je 20.08.1974. u Banja Luci, gdje je završila osnovnu i srednju školu, kao i Tehnološki fakultet smjer hemijska-tehnologija. Magistrirala je 2008. god. na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu iz oblasti inženjerstva zaštite životne sredine

Doktorsku disertaciju je odbranila u januaru 2014. godine pod nazivom „Model prekograničnog uticaja sliva rijeke Vrbas na rijeku Savu“ na Fakultetu tehničkih nauka Novi Sad.

Angažovana je kao profesor na Visokoj školi “Banja Luka College“ na smjeru Menadžment zaštite životne sredine i zaštite na radu kao i Ekološki menadžment na predmetima Zaštita životne sredine, Menadžment zaštite životne sredine, Tehnički aspekti zaštite životne sredine kao i Ekološki inženjering. Koordinira na smjeru Inženjerstvo zaštite na radu koju “Visoka škola Banja Luka College“ uspješno organizuje sa Visokom školom “CEPS – Centar za poslovne studije“ Sarajavo.

Koristeći teorijska znanja i praktična iskustva objavila je velik broj naučnih i stručnih radova, učestvovavala na međunarodnim konferencijama kao i u izradi više projekata i studija.

Posjeduje stručni ispit iz oblasti tehnologije kao i lične licence, za izradu tehničke dokumentacije, prilikom projektovanja objekata i nadzor.

Član je Udruženja tehnologa Republike Srpske

Stalno  nastanjena u Banjoj Luci, udata, majka jednog djeteta.

Pozovite nas