Back
Nenad-Novakovic

Prof. dr Nenad Novaković

Menadžment kulture

Rođen 06.11.1960. godine u Gornjim Vijačanima, SO Prnjavor, gdje je završio
osnovno školovanje. Nakon završene srednje škole u Banja Luci, odlazi u Prištinu u okviru međurepubličke razmjene studenata i završava Filozofski fakultet, Odsjek jugoslovenske književnosti i srpskohrvatski jezik. Magistarski rad je odbranjen na Fakultetu za menadžment u Novom Sadu na temu „Sudbina tradicionalne knjige u vremenu digitalizacije“.Na istom fakultetu na ALFA univerzitetu u Beogradu odbranjena je doktorska teza sa temom: „Položaj institucija kulture u društvima u tranziciji“. Dugogodišnji aktivni radnik i kreator kulturnih događanja u Republici Srpskoj. Inicijator pokretač i organizator prvih sajmova u Republci Srpskoj devedesetih godina, a posebno ponosan na: Sajam knjiga, Prvi filmski festival RS 1997.godine, Sajam turizma, Sajam građevinarstva, INOST, Sajam hrane i pića, MEDIKOS, sajam medicine i kozmetike. Organizator i pokretač prvog Mini sajma knjiga u gradovima BiH i organizator više od 250 najrazličitijih promocija knjiga i drugih kulturnih događanja. Urednik i priređivač više od 700 naslova najrazličitijih knjiga. Neka od priznanja : Zlatnu značku Kulturno-prosvjetne zajednice Srbije za izuzetan rad u kulturi, medalјu „Nikola Tesla“ njemačkogčasopisa „Nova dimenzija u nauci“ i magazina IVAS „Art of image“, Povelje Grada Banja Luke za izuzetan rad u kulturi, Povelju Univerziteta u Banja luci za „naročite zasluge u radu i razvoju Univerzirteta“, „Miholjdansku povelju“ „za izuzetan doprinos razvoju i afirmaciji kulture u čelinačkom kraju“, Oktobarsku spomenicu 1991. „za veliki doprinos u stvaranju Republike Srpske“, prznanje „Glasa Srpske“, Otvorena knjiga „za zasluge na utemeljenju Sajma knjige u Banja Luci 1996.gopdine“, Povelju „za izuzetan doprinos Prvom pozorišnom festivalu balakanskog kulturnog prostora „Teatar na raskršću“ Narodnog pozorišta iz Niša,… Otac dva sina, Nikole i Danila i unuka Alekseja. Supruga Vesna je lјekar-sub-specijalista na Pedijatrijskoj klinici KBC u Banja Luci. Aktivn pilot i vanredni profesor na Banja Luka College-u  i Fakultetu za medije i komunikacije IUT. Izbor u zvanje iz oblasti menadžmenta u kulturi i medija. Predavač na nastavnim predmetima Metode i tehnike istraživačkog rada, Jezik u savremenim komunikacijama, Vještine komuniciranja, Tehnika i tehnologija štampe, Medijska pismenost i kultura i Menadžment u kulturi i umjetnosti…

Biografija

CV

Pozovite nas