Back
Svetlana

Prof. dr Svetlana Dušanić Gačić

Preduzetnička ekonomija

Svetlana Dušanić Gačić, rođena u Slavonskom Brodu, diplomirala i magistrirala na Univerzitetu u Banjoj Luci, doktorirala u Novom Sadu.

Profesor Visoke škole “Banja Luka College”, vanredni profesor iz naučne oblasti preduzetnička ekonomija.

Studijski program: Menadžment, poslovanje i poslovna ekonomija.

Angažovana na predmetima Predueztništvo, Menadžment, Makroekonomija, Poslovna etika, Menadžment trgovine, Preduzetnički menadžment i Poslovna ekonomija.

Kao koordinator nastave učestvuje u aktivnostima razvoja nastavnih planova i programa, koordiniše između nastavnika i studenta, te pruža informacije o tokovima studiranja.

Kao predsjednik Komisije ze obezbjeđenje kvaliteta BLC-a pravi analizu kvaliteta nastave, unapređuje indikatore za ispitivanje kvalitete nastave, priprema Izvještaj o samovrednovanju i ocjenjivanju kvaliteta, planira dinamiku anketiranja, prati sistematičnost i tok sprovođenja postupka ocjenjivanja, predlaže eventualne korekcije obrazaca, predlaže dodatne oblike i instrumente vrednovanja u cilju podizanja kvaliteta.

Pozovite nas