Svetlana

Prof. dr Svetlana Dušanić Gačić

Preduzetnička ekonomija

Svetlana Dušanić Gačić, rođena u Slavonskom Brodu, diplomirala i magistrirala na Univerzitetu u Banjoj Luci, doktoririrala na Fakultetu za preduzetni menadžment u Novom Sadu.

Profesor Visoke škole “Banja Luka College”, docent iz naučne oblasti preduzetnička ekonomija.

Studijski program: Menadžment, poslovanje i poslovna ekonomija.

Angažovana na predmetima Menadžment, Makroekonomija, Poslovna etika, Preduzetnički menadžment i Menadžment u medijima.

Kao koordinator nastave učestvuje u aktivnostima razvoja nastavnih planova i programa, koordiniše između nastavnika i studenta, te pruža informacije o tokovima studiranja.

Kao predsjednik Komisije ze obezbjeđenje kvaliteta BLC-a pravi analizu kvaliteta nastave, unapređuje indikatore za ispitivanje kvalitete nastave, priprema Izvještaj o samovrednovanju i ocjenjivanju kvaliteta, planira dinamiku anketiranja, prati sistematičnost i tok sprovođenja postupka ocjenjivanja, predlaže eventualne korekcije obrazaca, predlaže dodatne oblike i instrumente vrednovanja u cilju podizanja kvaliteta.

Voditelj studentskog lista College magazina, gdje osmišljava sadržaj lista, raspoređuje radne zadatke i unapređuje list.

Biografija

Ostali nastavnici

Pozovite nas