Back
Mirjana-Milovanovic-

Doc. dr Mirjana Milovanović

MARKETING

Doc. dr Mirjana Milovanović je doktor nauka iz oblasti menadžmenta i biznisa. Autor je značajnog broja naučnih radova, objavljenih u visoko indeksiranim naučnim časopisima, a konstantno učestvuje na međunarodnim konferencijama iz oblasti marketinga, menadžmenta, finansija, istraživanja medija, preduzetništva i ljudskih resursa. Bila je dugogodišnji direktor marketinga u porodičnoj kompaniji sa firmama u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Sjevernoj Makedoniji. Takođe, iza nje je više od 15 godina rada u elektronskim medijima, na poslovima urednika, producenta, voditelja i novinara.

Danas je direktor marketinga u porodičnoj firmi, koja se bavi stanogradnjom i nekretninama. 

Doc. dr Mirjana Milovanović svoju akademsku karijeru temelji na uspješnom radu i iskustvu u poslovnom sektoru kako regije, tako i svijeta,  a to znanje i iskustvo prenosi studentima. Smatra da je ovo izvrstan način integracije teorije i prakse u akademsko okruženje, a na taj način se studentima pruža značajan uvid u stvarni svijet poslovanja  i realnog sektora, kao ključnog segmenta svake ekonomije.

Član je SEMA (Serbian Marketing Association), Udruženja ekonomista Republike Srpske (SWOT) i MENSA International.

Ostali nastavnici

Pozovite nas