nikola-n

dr Nikola Novaković

INFORMATIKA

Radno iskustvo

 • Period rada: Mart 2005. – do danas
 • Ime i adresa poslodavca: Visoka škola Banjaluka College, 78000 Banja Luka, tel: 051433 010
 • Pozicija u firmi: Predavač visoke škole – Vođa tima za IT tehnologije
 • Osnovne aktivnosti i odgovornosti: Upravljanje informacionim tehnologijama, predavač visoke škole (stalno zaposlenje)

Ostali angažmani

 • 2003 – 2004 –  Marketing Menadžer „ Aero Centar Krila“, Banja Luka. Vođa tima za implementaciju elektronske dopune putem pos- terminala
 • 2004 – 2010 – Direktor Izdavačke kuće „Besjeda“ Banja Luka.

Škole i obuke

 • Banja Luka College Banja Luka
  • Osnovne studije 2005 / 2008 – Diplomirani menadžer ljudskih resursa i poslovne informatike
 • Fakultet za Menadžment Novi Sad
  • Osnove studije – 2008 / 2009 Diplomirani Menadžer Medija – Multimedija
 • Fakultet za Menadžment Novi Sad
  • Postdiplomske studije, Master 2010 / 2011 – Master – Multimedija

Objavljeni stručni i naučni radovi:

 • Jovanović, P., i N. Novaković. (2005). Adobe Photoshop CS3, Banja Luka: Besjeda.
 • Jovanović, P., i N. Novaković. (2010). Umreži me: administracija mreža malih i srednjih preduzeća, Beograd: Agencija “Računajte na računare“, Banja Luka: Banjaluka College.
 • Novaković, N. (2011). Upravljanje projektom direktnog televizijskog prenosa, Banja Luka: Aktuelnosti, Broj 13,str 205.
 • Novaković, N. (2011). Upravljanje projektom e-učenja.Banja Luka: Aktuelnosti, Broj 14,str 43.
 • Novaković, N., i M. Latinović. (2012). Modern methods and implementation of e-learning concept“, Beograd: Zbornik radova „Capitalism transition“, ISBN 978-86-86707-53-6, str. 297-299.
 • Tepšić, M., M. Radivojević M., i N. Novaković. (2013). Informatika u javnoj upravi.Banja Luka: Besjeda i Banja Luka College.
 • Ranković, M., V. Simović, V. Vasković, i N. Novaković. (2013). Research on the E-Banking Payment Distribution Channels – Case Study. Bepgrad: Metalurgia international, 18 br. 1, str. 163-168.

Značajni angažmani:

 • Edukativno- informativna emisija “ Svijet igara” 2000 – Voditelj i organizator
 • Web sajt “Banja Luka College” 2004 – Vođa projekta, konsultantske usluge,
 • Vođa tima za Implementaciju sistema “Učenje na daljinu” Banja Luka College 2005
 • “Web portal Srpske sa dinamičkim elementima”, 2008 – Konsultantske usluge, implementacija.
 • Željko Mirjanić “moj blog”, 2010 – WordPress, Web master.
 • “Web portal Srpske”, 2010 – …. – Konsultantske usluge, implementacija.
 • Web sajt “e-skup”, 2011 – CSS, HTML, PHP, MySQL – Web master.
 • Web PORTAL “e-Biblioteka Banja Luka College”, 2011 – Vođa projekta,konsultantske usluge, implementacija.
 • Web sajt “Alumni Banja Luka College”, 2012 – Vođa projekta, konsultantske usluge,
 • Web sajt “Crveni krst Banja Luka”, 2012 – Vođa projekta, konsultantske usluge,
 • Web sajt “Forum Banja Luka College”, 2012 – Vođa projekta, konsultantske usluge,
 • Portal za informacionu bezbjednost Republike Srpske – Saradnik u timu za sprečavanje i zaštitu IT sistema od računarskih prijetnji i sigurnosti javnih informacija Republike Srpske.
 • Član tehničkog organizacionog odbora “Prvo studentsko takmičenje iz računovodstva, Banja Luka College”, 2011 – Priprema i razvoj aplikativnog softvera za e-kviz.
 • Implementacija Office 365 platforme na Banja Luka College-u.
 • Apple Trening Instruktor.

Lične vještine

Materinji jezik: Srpski

Ostali jezici: Engleski

 • Čitanje: Odlično
 • Pisanje: Odlično
 • Govor: Odlično

Sposobnosti:

 • Rad na računaru: Adobe Photoshop, Adobe Premier, Office Paket, Final Cut Pro, WordPress, HTML,CSS, Java, Apple OS, Windows OS.
 • Stručna znanja: Oxford school of English – Pre-Itermediat, ECDL – Certifikat
 • Ostalo: Komunikativan, sa izraženim organizacionim sposobnostima, sposoban za timski rad, spreman za učenje i usvajanje novih znanja.

Biografija

Ostali nastavnici

Pozovite nas