Back
IMG-a6234960cd3412a2f0cc22bec194e8f0-V

Asst. Dr. Jovo Savanović

Gastronomy and Hospitality

Gastronomy and hospitality management

Jovo Savanović je rođen 05.07.1974. godine u Mrkonjić Gradu, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina. Osnovnu i srednju školu je završio u Banjaluci. Tehnološki fakultet Univerziteta u Banjaluci je upisao školske 1994/95 godine, studijski program Biotehnološko-prehrambeni. Diplomirao je 2002. godine na Tehnološkom fakultetu u Banjaluci i stekao zvanje diplomirani inženjer prehrambene tehnologije.

U periodu od 2002. do 2004. godine bio je zaposlen na radnom mestu Tehnologa u Mesnoj industriji „ Capito“ Laktaši.

Od 2004. do 2013. godine bio je radno angažovan u Mesnoj industriji „ Lijanovići“ i radio je na radnom mestu Tehnologa, Rukovodioca proizvodnje, Rukovodioca podružnice i Vođe HACCP tima za uvođenje i implementaciju HACCP sistema.

Od 2013. godine do danas zaposlen je u Mesnoj industiji „DIM-DIM“ d.o.o. Laktaši, na mjestu tehnologa i Vođe HACCP tima za uvođenje i implementaciju HACCP sistema.

Na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, 2013 godine je upisao doktorske studije, studijski program Prehrambeno inženjerstvo.

Dana 21.03.2019. godine završio je doktorske akademske studije trećeg stepena na studijskom programu Prehrambeno inženjerstvo, 180 bodova ESPB, sa prosečnom ocjenom 9,86.

Naslov doktorske disertacije je: „ Uticaj dodataka etarskih ulja na kvalitet fino usitnjenih barenih i fermentisanih suvih kobasica“ i stekao zvanje DOKTOR NAUKA – TEHNOLOŠKO INŽENJERSTVO.

Angažovan je kao profesor na Visokoj školi „Banja Luka College“ na smjeru Menadžment gastronomije i ugostiteljstva na predmetima: Osnovi gastronomije, Gastronomski proizvodi, Nauka o ishrani i Gastronomska kultura i tradicija.

Koristeći teorijska znanja i praktična iskustva kao autor ili koautor objavio je 29 originalnih naučnih radova. Učestvoao je u relizaciji 6 naučno-istraživačka projekta. Član je Udruženja Inženjera Tehnologije Republike Srpske.

Stalno nastanjen u Banja Luci, oženjen je i otac dva djeteta.

Give us a call