Back
Boris_Damjanovic1

Prof. dr Boris Damjanović

Programming

Profesor doktor Boris Damjanović, rođen 02.06.1965. godine. u Banja Luci, magistrirao i doktorirao na Univerzitetu u Beogradu.

Profesor Visoke škole Banja Luka College, vanredni profesor iz naučne oblasti Računarske i informacione nauke, uža naučna oblast Informacione nauke i bioinformatika.

Studijski program: Informatika. Angažovan na predmetima Baze podataka, Baze podataka 2, Osnove programiranja, Programiranje, Internet programiranje, Algoritmi i structure podataka.

Kao voditelj studijskog programa Informatika, učestvuje u aktivnostima razvoja nastavnih planova i programa, obezbjeđuje popboljšanje kvaliteta te koordinaciju između profesora i studenata.

Give us a call