Back
Milica-Tepsic2

Prof. Dr. Milica Tepšić

COMPUTER SCIENCE

Milica Tepšić, rođena u Gornjoj Stupnici, opština Dvor, Republika Hrvatska.

Diplimirala i magistrirala na Fakultetu poslovne ekonimije u Banja Liuci i odbranila doktorsku disertaciju na Fakultetu za bezbjednost i zaštitu Banja Luka, 2009. godine, na temu Zaštita i bezbjednost informacija u elektronskoj upravi.

Profesor Visoke škole „Banja Luka College”, redovni profesor iz naučnih oblasti: računarske nauke, te informacione nauke i bioinformatika.

Studijski program: Informatika

Angažovana na predmetima: Informatika, Poslovna informatika, Informacioni sistemi, Zaštita informacionih sistema i Poslovna inteligencija.

Autor ili koautor: 72 naučna i stručna rada, 7 univerzitetskih udžbenika, 2 monografije i 3 skripte.

Učestvovala u realizaciji 10 stručnih projekata od interesa za Republiku Srpsku i BiH.

Give us a call