Back
Color photography - PhotoRoom

Doc. mr Bojana Mihajlović

Graphic Design

Bojana Mihajlović (rođ. Pačavra), rođena u Travniku. Diplomirala i magistrirala na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, na likovnom odsjeku, smjeru grafika.

Profesor Visoke škole “Banja Luka College”, docent iz umjetničke oblasti stvaralaštvo – svi oblici stvaralaštva.

Studijski program: Grafički dizajn i vizuelne komunikacije.

Angažovana na predmetima Crtanje i slikarstvo, Grafika 1 i Grafika 2, Dizajn 1 i Dizajn 2.

Na likovnoj sceni prisutna od 2007. godine. Izlagala na više kolektivnih i samostalnih izložbi u zemlji i inostranstvu (Srbija, Rumunija, Hrvatska, Austrija). Do sada priredila šest samostalnih izložbi: Banja Luka, Novi Grad, Smederevska Palanka, Kraljevo. Dobitnica nagrade za najbolju grafiku Muzeja Kozare 2010. godine.

Give us a call