Back
nikola-n

Asst. Dr. Nikola Novaković

COMPUTER SCIENCE

Predavač visoke škole Banja Luka College, – Vođa odsjeka za IT tehnologije

Nikola Novaković je zaposlen kao profesor na predmetima iz oblasti računarskih nauka i informatike. Vođa je tima za uvođenje novih informaciono-komunikacijskih tehnologija na visokoj školi Banja Luka College i akademiji za poslovnu ekonomiju iz Čačka. Tokom svog angažmana vodio je kao project menadžer nebrojeno projekata koji su vezani za integraciju i implementaciju sistema u postojeća okruženja. Član je Apple Universitu Programa, Oracle University programa i angažovan je kao Oracle “trener za trenere”. Posebno se ističe projektom sa kojim je uvezao nekoliko IT elemenata na jednoj visokoškolskoj ustanovi sa bazom podataka, elektronskim potpisom i identifikacijom studenata preko otiska prsta na predavanjima i prilikom bilo koje aktivnosti na visokoškolskoj ustanovi. Radio je i na projektu uvezivanja svih segmenata visokoškolske ustanove: baze podataka, video-nadzora i elektronskog potpisa u jednu cjelinu koja se sa jednog mjesta kontroliše i njome upravlja. U svoje slobodno vrijeme aktivno vodi i pomaže zajednicu developera Banja Luka kao i Apple zajednicu.

Give us a call